Kinnarin koulu, Järvenpää

Kinnarin uusi koulu rakennetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti avoimeksi oppimisympäristöksi. Nykyisen Kinnarin koulun pihapiiriin jää kaksi vanhaa rakennusta ja siirtotila. Esiopetus-, alakoulu- ja yläkoulukäyttöön tulevassa koulussa on tarkoitus käynnistää koulutoiminta elokuussa 2019.

Kinnarin uusi koulu on nyt valmis

Koulutyö uudessa Kinnarin koulussa alkoi maanantaina 12.8. 

1

Työmaan puolesta haluammekin kiittää kaikkia allianssin osapuolia ja henkilöitä, jotka ovat jollain tapaa olleet hankkeessa mukana. Yksi näkyvimmistä ja tärkeimmistä asioista työmaan päivittäisessä arjessa on ollut turvallisen tekemisen varmistaminen ja edistäminen. Työturvallisuuden eteen on tehty tinkimättömästi töitä koko hankkeen ajan ja turvallisesta työmaasta ja työskentelystä voidaankin kiittää koko työmaan henkilöstöä!

Tässä vielä ennen ja jälkeen kuvia matkan varrelta.

Toinen kerros kesäkuussa 2018 ja elokuussa 2019:

32

Aula kesäkuussa 2018 ja elokuussa 2019:

54

Tiedon portaat elokuussa 2018 ja elokuussa 2019:

4

6

Palaute

Anna palautetta työmaalle