Viikkotiedote 34/2019

Työturvallisuus

Aluehallintoviraston tekemä Työturvallisuus osaston mittaus 23.8.2019, tulos 97,04 %.

Ei tapaturmia työmaalla, ei vaaratilanteita

Työmaalla tapahtunut 

  • A-lohkolla Paroc-elementtien asennukset käynnissä.
  • C-lohkon jännepalkien asennus käynnissä.
  • C1-lohkolla pilarien- ja ontelolaattojen asennus käynnissä.
  • JK-palkkeja asennettu C1:llä.
  • Säiliöpohjien laatan raudoitus ja petonointi aloitettu.
  • Viemärikaivantojen työt edelleen käynnissä.
  • Teräsrunkon asennukset aloitettu B-lohkolla.
  • B-lohkon ontelolaatta asennukset käynnissä.
  • Siiloalueen täyttö käynnissä.