Awareness Day – pohdinnan ja huomion päivä

Awareness Day:n tarkoituksena on lisätä tietoisuutta työturvallisuuteen liittyvistä asenteista ja käyttäytymisestä tiiminä ja yksilöinä.

Joka vuosi syyskuun ensimmäisenä keskiviikkona kello 9:00 kaikki tuotannon ja toimistojen työntekijät kokoontuvat työpaikoillaan yhteen tutustumaan kaikille yhteiseen päivän agendaan. Tämä agenda johdattelee työturvallisuusaiheisiin pohdintoihin ja keskusteluihin, joita myös seurataan myöhemmin jokaisella työpaikalla.

Awareness Day keskittyy työterveyteen ja -turvallisuuteen ja sen aikana keskustellaan yhteisistä toimintatavoista sekä lisätään tietoisuutta asenteista ja toimintatavoista ryhmä- ja yksilötasolla. Awareness Dayn tavoitteena on vahvistaa yrityskulttuuria ja vakiinnuttaa Star behaviors -toimintatapoja, jotka tekevät työterveydestä ja -turvallisuudesta luonnollisen osan päivittäisiä rutiineja. Ne edistävät terveellisempää ja turvallisempaa työympäristöä ja tavoitettamme vähentää tapaturmia ja eliminoida vakavat onnettomuudet ja vaaratilanteet.

Awareness Day 2023 -teema: Turvallisuuskulttuuri

Vuoden 2023 Awareness Dayn teemana oli turvallisuuskulttuuri – yhteiset asenteemme, arvomme ja käyttäytymisemme turvallisuuteen ja työympäristöön liittyen. Keskustelemalla turvallisuuskulttuurista voimme yhdessä pohtia, miten asenteemme ja käyttäytymisemme vaikuttavat turvallisuuteen ja yhteiseen työpaikkaamme.