Koko kerrostalon remontti kartoituksesta suunnitteluun ja toteutukseen

NCC tarjoaa ammattitaidolla toteutetut putkiremontit, linjasaneeraukset ja taloyhtiökorjaukset. Meiltä saat myös asuinkerrostalojen kuntokartoitukset ja hankesuunnittelun.

Voit säästää aikaa ja rahaa, kun NCC on mukana kerrostalon korjaushankkeessasi heti alusta asti, sillä rakentajien ja suunnittelijoiden yhteistyö on avain hyvään lopputulokseen. Se tuo myös helppoutta, kun voi kerralla tilata koko korjaustyön.

Taloyhtiön kokonaisremontti, putkiremontti tai linjasaneeraus lähtee liikkeelle nykytilan kuntokartoituksilla, jonka perusteella tehdään hankesuunnitelma. Näiden tietojen pohjalta voidaan edetä suunnitteluun ja rakentamiseen. Kustannustehokkain ratkaisu on tilata NCC:ltä sekä kuntotutkimus, suunnittelu että toteutus. Olemme tehneet vuosien aikana tuhansia huoneistojen peruskorjauksia ja putkiremontteja.

Kuntotutkimukset

Teemme asuinkerrostalojen kuntoarvioita ja -tutkimuksia sekä niiden pohjalta hankesuunnitelmia vaihtoehtovertailuineen ja kustannusarvioineen. Kuntotutkimus toimii pohjana hyvälle kerrostaloremontin suunnittelulle.

Asunto-osakeyhtiössä remontin tarpeen tunnistaa kasvavista huolto- ja kunnossapitokustannuksista ja mahdollisista vesivuodoista. Viimeistään silloin tulee selvittää tarkemmin, missä kunnossa kiinteistö on tilaamalla ammattilaisen tekemän kuntokartoituksen. Kuntotutkimuksia käytetään myös kiinteistöhoidon työkaluna korjaustarpeiden arvioinnissa.

NCC:ltä saat palvelut kiinteistöjen kuntotutkimuksiin. Kartoitamme rakenteet sekä LVV-, IV- ja sähkötekniset asiat. Rakenneosien kuntotutkimuksemme kattavat vesikaton, julkisivun ja perustukset. Lisäksi teemme rakenteiden kantavuusselvitykset.

Hankesuunnittelu ja suunnittelupalvelut

NCC:n kokonaissuunnittelukonseptissa taloyhtiöllä on käytettävissään koko suunnitteluryhmä hankkeen alusta asti koko kerrostalon korjausprojektin ajan. Tarjoamme kokonaissuunnittelua tai teknistä kokonaissuunnittelua, joissa esitetään rakennusvaiheessa tehtävät toimenpiteet.

Taloyhtiöremonteissa kokonaissuunnittelusta on hyötyä kaikille - rakennuttajasta käyttäjään. Kun asiakas näkee ensimmäiset luonnokset, olemme jo tiimin sisällä miettineet kokonaisuutta ja ratkaisseet monta kysymystä. Ammattilaisten tiiviillä yhteistyöllä saadaan asukkaille, taloyhtiölle ja rakennukselle paras lopputulos, sen ovat useat asiakkaamme jo todenneet.

Lähtökohtana asuntoyhtiön tarpeet

Taloyhtiön kuntokartoituksen pohjalta laaditaan hankesuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet, toteutustapa ja remontin laajuus. Teemme korjaushankkeiden hallinnan mahdollisimman helpoksi taloyhtiöille ja isännöitsijöille. Tämä kaikki tapahtuu kuitenkin vaiheittain siten, että asuntoyhtiön edustajat tekevät kaikki päätökset ja valinnat. Lähtökohtana on aina asuntoyhtiön määrittämä tavoite, oli se sitten edullinen hinta, hyvä hinta-laatu-suhde tai korkea laatu.

Hyvä suunnittelu avain onnistuneeseen lopputulokseen

Rakennushankkeen onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että aivan hankkeen alussa tehdään oikeita päätöksiä. Hankkeen alussa voidaan oikeilla ratkaisulla vaikuttaa oleellisesti lopputulokseen. Tässä vaiheessa sitoutuu suuri osa hankkeessa syntyvistä kustannuksista. Rakentamisen alettua lopputuloksiin vaikuttavien päätösten tekeminen on vaikeaa - ellei mahdotonta.

Putkiremontit ja taloyhtiökorjaukset

NCC:llä putkiremonteissa ja taloyhtiökorjauksissa panostetaan hyvään asiakaspalveluun, laatuun ja aikataulussa pysymiseen. Putkiremontin ollessa ajankohtainen kannattaa koko kerrostalo laittaa kerralla kuntoon.

Asuinrakennusten putkistojen käyttöikä on noin 45–50 vuotta, jonka jälkeen ne on korjattava. Putkiremontin tarve luo kuitenkin uusia mahdollisuuksia taloyhtiölle, koska samaan aikaan voidaan parantaa asuinympäristön viihtyvyyttä ja mukavuutta.

Yleensä putkiremonttikohteessa uusitaan myös kylpyhuoneen kaikki pinnat ja kalusteet, jotka nekin ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Korjaustarpeen yhteydessä on hyvä miettiä, olisiko taloyhtiön pihalle sopiva aika tehdä muutoksia tai mahdollisille yhteistiloille keksiä uusi käyttötarkoitus. Tai ovatko julkisivuremontti ja parvekeremontti ajankohtaisia. Laajempienkin visioiden toteutus tässä vaiheessa on yllättävän helppoa ja mahdollinen lisärakentaminen onnistuu luotettavan kumppanin kanssa.

Mahdollisimman vähän häiriötä asukkaille

NCC:llä korjausvaiheen aikataulut suunnitellaan laadusta tinkimättä niin, ettei asukkaan tarvitse olla kotoa pois kovin pitkää aikaa. Remontti alkaa purkutöillä, joihin sisältyvät mahdolliset haitta-ainepurut. Työt etenevät linja tai rappu kerrallaan suunnitellulla nopeudella, joka riippuu korjattavan kiinteistön ominaisuuksista ja korjaustarpeiden määrästä. Työturvallisuuden lisäksi kiinnitämme huomiota myös asukasturvallisuuteen.

Asukaspalvelu helpottaa

NCC:n asukaspalvelun ystävälliset ammattilaiset auttavat jokaisen asunnon korjaustoiveissa ja -valinnoissa. Tiedämme, että oman kodin ja talon remontti on stressaava tilanne ja yritämme parhaamme mukaan helpottaa asukkaiden elämää ja kodin valmistumista. Siksi olemme jalostaneet rakennusprosessiamme niin, että työmaahenkilöstö keskittyy tehokkaaseen rakentamiseen ja asukaspalvelumme toimii linkkinä asukkaiden ja työmaan välillä tehostaen rakennusprosessia ja hyvää palvelua.

Sisustussuunnittelulla yksilöllisyyttä kotiin

Putkiremontin yhteydessä asukas voi tilata meiltä sisustussuunnittelun. Hyvällä suunnittelulla voimme parantaa kylpyhuoneen lisäksi kaikkien tilojen viihtyvyyttä, toimivuutta ja pitkäikäisyyttä. Teemme sisustuskonsultaation, huoneiston väri- ja materiaalisuunnittelun tai huoneen tilasuunnitelman. Tilasta saadaan yksilöllinen, ja sinulle tärkeät, jo olemassa olevat elementit voidaan sulauttaa uuteen suunnitelmaan.

Ryhmäkorjauksella lähiöihin säästöjä

Jos asuinalueella on monia samoihin aikoihin rakennettuja, lähes identtisiä kerrostaloja ja eri taloyhtiöiden kesken on myönteistä vuoropuhelua, saattaa ryhmäremontti olla varteen otettava vaihtoehto. Kun korjaaja voi toistaa samat työtavat useaan kertaan peräkkäin eri taloyhtiössä, se tuo säästöä ja nopeutta, josta taloyhtiöt hyötyvät. NCC on ryhmäkorjaamisen edelläkävijä – kysy ihmeessä lisää.

Lähiöiden kehittäminen ja korjaus

Yhteydenottopyyntö

Mäkitalo Jukka

Yksikönjohtaja, Korjaus- ja elinkaaripalvelut, pääkaupunkiseutu, NCC Building Nordics

Tutustu esitteeseen

Tutustu esitteeseen