Folks Hotel Konepaja

Konversiorakentaminen, käyttötarkoituksen muutokset

Toimistosta hotelliksi, liikekeskuksesta palveluasunnoiksi tai teollisuusrakennuksesta asunnoiksi. Olemme toteuttaneet useita konversiorakennushankkeita, joissa vanha kiinteistö muutetaan uuteen käyttötarkoitukseen ja rakennetaan sille uusi elämä. Vajaakäytöllä olevat tai vanhentuneet rakennukset kannattaa hyödyntää paremmin ja elävöittää näin ympäristöä sekä säästää samalla rakennusmateriaaleja.

Konversiorakentaminen tarkoittaa vanhan rakennuksen ”kierrättämistä” eli muuttamista uuteen käyttötarkoitukseen. Konversio on vastuullinen tapa pitkittää kiinteistön elinkaarta, parantaa sen käyttöastetta, alueen palvelutasoa ja vetovoimaa sekä säilyttää rakennuskannan kerrostumia.

NCC voi ratkaista haasteita jo hankkeen alkumetreiltä lähtien tuomalla mukaan ammattimaista ohjausta, kustannustietoa sekä korjausrakentamisen kokemusta. Siksi olemme mielellään mukana projektissa jo hankekehitysvaiheesta alkaen määrittämässä vanhan kiinteistön käyttömahdollisuuksia ja konversion toteutustapoja. Osaava ja kokenut projektinjohtomme voi viedä hankkeen suunnittelun ja toteutuksen kehitysvaiheesta tuotantoon ja luovutukseen saakka. Voimme tarvittaessa auttaa myös kohteen uusien vuokralaisten hankinnassa.

Ota yhteyttä