Folks Hotel Konepaja

Konversiorakentaminen

Toimistosta hotelliksi, liikekeskuksesta palveluasunnoiksi tai teollisuusrakennuksesta asunnoiksi. Olemme toteuttaneet useita konversiorakennushankkeita, joissa vanha kiinteistö muutetaan uuteen käyttötarkoitukseen ja rakennetaan sille siten uusi elämä. Vajaakäytöllä olevat tai muutoin vanhentuneet rakennukset on pystytty näin hyödyntämään säästäen samalla merkittäviä määriä rakennusmateriaaleja.

Konversiorakentaminen tarkoittaa vanhan rakennuksen ”kierrättämistä” eli muuttamista uuteen käyttötarkoitukseen. Konversio on vastuullinen tapa pitkittää kiinteistön elinkaarta, parantaa sen käyttöastetta, alueen palvelutasoa ja vetovoimaa sekä säilyttää rakennuskannan kerrostumia.

NCC on mielellään mukana jo hankekehitysvaiheesta alkaen määrittämässä vanhan kiinteistön käyttömahdollisuuksia ja konversion toteutustapoja. Pystymme ratkaisemaan asiakkaan haasteet hankkeen alkumetreiltä lähtien tuomalla mukaan ammattimaista ohjausta, kustannustietoa sekä korjausrakentamisen kokemusta. Osaavat projektipäällikkömme vetävät hankkeen suunnittelun ja toteutuksen kehitysvaiheesta tuotantoon ja luovutukseen saakka. Voimme tarvittaessa auttaa myös kohteen uusien vuokralaisten hankinnassa.

Ota yhteyttä