Digitaalinen rakentaminen

NCC on jo pitkään panostanut digitaaliseen rakentamiseen ja olemmekin edelläkävijä digitaalisten työkalujen käytössä.

VDC ja virtuaalitodellisuus

Hyödynnämme laajasti VDC:tä ja rakennuksen tietomalleja (BIM) talonrakentamisen eri vaiheissa suunnittelusta tuotantoon ja osin ylläpitovaiheeseen.

Espoon OOPS-toimitilakohteessamme toteutimme NCC:n ja Trimblen yhteishankkeen, jossa hyödynnettiin uusimpia digitaalisia työkaluja. Uudella teknologialla luotiin digitaalisesti todellisuutta vastaavia malleja, jotka tukivat suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa kaikissa vaiheissa, mikä mahdollisti myös paremman analytiikan ja tiedon hallinnan manuaalisiin prosesseihin verrattuna.

Väyläviraston digipilotissa kehitimme asfalttijyrsinnän 3D-koneohjausta ja automaattisen toteumamallin luontia.

Mobiiliteknologian hyödyntäminen

Mobiililaitteiden avulla NCC:n työmaahenkilöt tekevät mm. työkohteen suunnitelmien läpikäyntiä, työturvallisuustehtäviä, laadunhallintaa ja tuotantotehtävien seurantaa. Hyötyinä on nähty ajankäytön tehostuminen ja rutiinitehtävien sijaan ajankäytön ohjaaminen työmaan johdon kannalta oleellisiin asioihin.

Älykiinteistöt

Älykiinteistöihin liittyen olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa MySchool-palvelun, jossa älykkään koulurakennuksen tietoja saadaan hyödynnettäväksi opetuksessa. Olemme myös aloittaneet älykiinteistöjen datan ja työmaa-aikaisten sensoreiden tuottaman datan hyödyntämistä. Kehitimme esimerkiksi uudenlaisen, älykkään IoT-pohjaisen menetelmän betonin kuivumisolosuhteiden hallintaan betonin aikataulun mukaisen kuivumisen varmistamiseksi ja rakenteellisten kosteusvaurioiden välttämiseksi. Edistyneet kuvantamismenetelmät, kuten 360-kuvaus ja dronejen hyödyntäminen ovat kokeiluvaiheessa.

Kiinteistökehityksen Urban Sense -palvelukonseptimme tavoitteena on luoda urbaani käyttäjäkokemus ja yhdistää yhteistyöverkosto pilotoimaan digitaalisia ratkaisuja. Näiden avulla halutaan tukea rakennuksen loppukäyttäjän arkea. Digitaalisen käyttäjäkokemuksen kehittämistä pilotoidaan We Land -toimitilakohteessamme. 

Robotisaatio ja tekoäly

Robotisaation osa-alueella testasimme työmaan siivousrobottia. Ideana kokeilussa oli kehittää kustannustehokas robotti, joka voisi siivota itsenäisesti työmaalla yöaikaan ja raportoida työsuorituksensa ohjaajalle. Kokeilussa saimme yhteistyöyritystemme kanssa aikaiseksi toimivan prototyypin, jonka testeistä saimme positiivisia kokemuksia. Laajempi hyödyntäminen vaatii vielä liiketoimintamallin kehittämistä.

Olemme käyttäneet muutaman vuoden ajan ohjelmistorobotteja tietokoneella tehtävien rutiinitehtävien automatisointiin, esim. laskujen käsittelyssä, tiedostojen kopioinnissa ja raportoinnin lähtötietojen keräämisessä.

Tekoälyn osalta olemme testanneet mm. potentiaalisten riskiprojektien tunnistamista projektien eri vaiheissa, testit näyttävät lupaavalta ja osin olemme ottaneet näitä tekoälyn tunnistamia indikaattoreita käyttöönkin.