IoT-pohjainen betonin kuivumisolosuhteiden hallinta

NCC:n tavoite on kehittää uudenlainen ja älykäs menetelmä betonin aikataulun mukaisen kuivumisen varmistamiseksi ja rakenteellisten kosteusvaurioiden välttämiseksi.

Rakennustyömailla käytettävän betonin kuivuminen on ensiarvoisen tärkeää. Rakentamiseen käytetään kerrostalohankkeissa satoja kuutioita betonia, jonka kuivumiselle varataan useita viikkoja aikaa. Kosteuden pitää poistua rakenteista, jotta rakentamisessa voidaan edetä turvallisesti ja aikataulun mukaisesti. Sääolosuhteet vaikuttavat kuivumiseen, ja prosessia pitää toisinaan edesauttaa. Mikäli kuivuminen viivästyy, sillä on vaikutuksia muun rakennustyön edistymiseen ja aikataulussa pysymiseen.

NCC:n kokeilussa selvitetään, miten yhdistetään IoT-ratkaisuja rakentamisen aikaiseen kosteudenhallintaan. Tavoite on kehittää uudenlainen kustannustehokas ja älykäs menetelmä betonin aikataulun mukaisen kuivumisen varmistamiseksi ja rakenteellisten kosteusvaurioiden välttämiseksi. Samalla kartoitetaan riskirakenteita sekä näiden kuivumisen edistymistä. Kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää tulevien kohteiden toteutusta suunniteltaessa.

Kokeilussa vertaillaan eri tyyppisten IoT-antureiden ja tiedonsiirtoväylien (BLE, Wirepas, Lorawan) toimintaa työmaalla. Järjestelmä hälyttää työnjohtoa ryhtymään toimenpiteisiin, mikäli olosuhteet eivät ole otolliset betonin kuivumisen kannalta. Kertynyttä mittausdataa käytetään kuivumisprosessin mallintamiseen tekoälymenetelmillä.

Mukana KIRA-digi ohjelmassa

NCC osallistuu hankkeella ympäristöministeriön Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio - KIRA-digi-ohjelmaan, jossa tähdätään rakentamisen digitalisaation vauhdittamiseen. Hanke on yksi hallituksen kärkihankkeista. KIRA-digi-hankkeen kokeiluilla halutaan muun muassa uudistaa alan toimintatapoja, luoda ja testata uusia digitaalisia ratkaisuja sekä parantaa niiden yhteen toimivuutta.

Projekti toteutetaan opinnäytetyönä. Tulokset julkistetaan sekä opinnäytetyönä että KIRA-digi-hankkeen kautta verkossa sekä tilaisuuksissa. Kokeilun tuloksia hyödynnetään NCC:n Kosteuden ja olosuhdehallinnan toimintamallissa, jossa tavoitteena on luoda terveitä ja terveellisiä rakennuksia kosteus- ja olosuhdehallitun suunnittelun, rakentamisen ja käytön kautta.

Hankkeen etenemistä voi seurata NCC:n Twitter-kanavalla #kira-digi.

EsaEklund_NCC
Eklund Esa

Kehitysinsinööri, NCC Building

SergeSkorin_500x500
Skorin Serge

Projekti-insinööriharjoittelija, Asuntorakentaminen, NCC Building