IoT-pohjainen betonin kuivumisolosuhteiden hallinta

NCC kehitti uudenlaisen ja älykkään menetelmän betonin aikataulun mukaisen kuivumisen varmistamiseksi ja rakenteellisten kosteusvaurioiden välttämiseksi.

Yksi isoimmista yksittäisistä syistä rakennusten kosteusvaurioihin on tutkitusti rakennuskosteus eli rakennusmateriaalien kuten betonielementtien valmistuskosteus ja rakenteisiin rakennusaikana päässyt kosteus. Ympäristöministeriön tukeman KIRA-digi-kärkihankkeen kokeilussa selvitimme, miten rakennuskosteutta voisi hallita nykyistä paremmin.

Kehitimme ratkaisun, miten IoT-teknologiaan perustuvalla ratkaisulla voidaan reaaliaikaisesti seurata työmaan rakennusaikaisia ulko- ja sisäolosuhteita sekä betonin kosteutta. Lisäksi työmaan johdolle tarjottiin työkalu seurata ja ohjata betonin kuivumiselle optimaalisia olosuhteita. Syntyi uudenlainen kustannustehokas ja älykäs menetelmä betonin aikataulun mukaisen kuivumisen varmistamiseksi ja rakenteellisten kosteusvaurioiden välttämiseksi.

Auttaa mitoittamaan toimenpiteet oikein

KIRA-digi-kokeiluhanke osoitti, että reaaliaikaisella kuivumisolosuhteiden seurannalla voidaan saavuttaa projektista riippuen hyvinkin merkittävää taloudellista hyötyä lyhentämällä rakennusvaiheen kestoa, tehostamalla lämmitysenergian käyttöä ja vähentämällä perinteisten kosteusmittausten määrää. Hanke osoitti myös, että työnjohto hyötyy selvästi applikaation käytöstä, ja se auttaa työnjohtajia ymmärtämään työmaan rakennusfysiikan merkityksen betonin kuivumisprosessissa.