Kiviaineslajikkeet

Laaja kiviainesten valikoimamme tarjoaa oikeat tuotteet kaikkeen rakentamiseen.

Valikoimiimme kuuluvat muun muassa:

Sepelit

Sepeli on kalliosta tai sorasta murskattua ja seulottua kiviainesta, josta on poistettu hienoaines. Luonnon sorasta saadaan vain seulomalla singeliä, jolloin tuotteessa ei ole hienoainesta ja kivet ovat pyöreäreunaisia. Sepelin ja singelin pääsääntöisiä käyttökohteita ovat salaojat, kapillaarikatkot rakennusten alapohjissa ja perusmuurien vierustäytöt.

Hienorakeinen sepeli on särmikästä ja on näin erinomainen tuote pihojen ja katujen hiekoitukseen. Sepelistä ja singelistä saa myös siistiä roiskesuojaa sokkeleiden vierustoille, pihoille ja puutarhaan.

Kalliomurskeet

Kalliomurske on kalliosta louhittua ja murskattua kiviainesta, joka sisältää myös hienoaineksen. Eri raekokoon seulottuna kalliomurske on hyvin monikäyttöinen materiaali mm. teiden, katujen ja muiden liikenneväylien rakentamiseen. Kalliomurskeen partikkelit ovat täysin murskautuneita, mikä tekee murskeista hyvin tiivistyviä sekä kantavia. Kaikkein hienojakoisinta kalliomursketta eli kivituhkaa käytetään esimerkiksi pihojen pintakerroksissa sekä pihalaatoituksen alla.

Betonikiviainekset

Suurin osa betonista eli noin 70–80 % on kiviainesta, jonka raekoko voi vaihdella hienojakoisesta hiekasta karkeaan sepeliin. Kiviaineksen raekoolla sekä eri ainesosien keskinäisillä suhteilla voidaan vaikuttaa betonin lujuuteen, rasituskestävyyteen sekä betonimassan notkeuteen. Olemme tehneet pitkään tuloksellista yhteistyötä maamme johtavien betonivalmistajien kanssa kehittäen betonin erikoisominaisuuksia.

Betonin kiviaineksia louhitaan nykyisin entistä enemmän kallioista. Kalliokiviainekset sopivat betonin valmistamiseen paremmin ja ovat tasalaatuisempia kuin sora-ainekset. Kalliokiviaineksia käyttämällä myös säästetään alati väheneviä sora-alueita.

Asfalttikiviainekset

Kiviaines on asfaltin runkoaines. Kiviaineksen koostumus vaikuttaa asfaltin ominaisuuksiin kuten kestävyyteen ja pinnan äänekkyyteen. Kiviaineksen koostumuksella on suuri vaikutus asfaltin kulutusominaisuuksiin. Esimerkiksi suurirakeinen kiviaines lisää asfaltin kulutuskestävyyttä, kun taas pienirakeinen kiviaines vähentää pinnan meluhaittoja. Myös kiviaineksen lujuudessa on vaihteluja eri ottoalueiden välillä.

Asfaltin valmistuksessa käytettävillä kiviaineksilla on erittäin korkeat laatuvaatimukset. Valvomme kiviainestemme laatua tarkoilla ja säännöllisillä laboratoriokokeilla. Niissä testataan muun muassa jäädytys-sulatuskestävyyttä sekä lujuusominaisuuksia. Kiviainesvalikoimamme täyttää vaativimmatkin asfaltin raaka-ainenormit.

Täyttömateriaalit

Täyttömateriaalit ovat käsittelemätöntä kiviainesta. Täyttömateriaalina käytetään yleensä käsittelemätöntä luonnonsoraa tai kallion päältä kuorittavaa raakamoreenia. Joskus voidaan käyttää myös kalliosta louhittua materiaalia, jota ei ole murskattu ja seulottu.