Vahva pohja tuulivoimalalle

Taaleri Oyj:n kanssa tehdyn puitesopimuksen mukaisesti NCC vastaa infratöiden teosta uusille tuulivoimaloille. Infratyöt kattavat tuulipuiston perustan teon tiestöstä perustuksiin ja sähkötöihin.

Projektinjohtourakkana tehtävät hankkeet tukevat NCC:n visiota uudistaa toimialaa ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Taaleri Oyj:n kanssa tehdyn puitesopimuksen mukaisesti NCC vastaa tuulivoimapuistojen tiestön, perustusten, sähkö- ja tietoliikennetöiden suunnittelusta ja rakentamisesta. 

Tuulipuiston rakentaminen alkaa maarakennustöillä: puuston poistolla ja teiden rakentamisella. Teiden rakentamisen jälkeen perustuksille tehdään pohjat ja nostokentät. Perustusten valamisen jälkeen perustukseen asennetaan kaapelit ja tietoliikennekuidut ja asennetaan sähköt. Voimalat tuodaan myöhemmin paikalle rekkakuormatoimituksina ja kasataan nostureiden avulla. Tuulivoimapuistoissa on tiestöä noin 0,5 km/ voimala. Tuulivoimalan perustukseen menee teärstä noin 75 tonnia ja betonia 700 m3. 

Tällä hetkellä Limakon, Kanttin ja Kivivaara-Peuravaara 1:n tuulipuistoissa on siirrytty voimaloiden pystyttämiseen. Infrarakennustyöt ovat meneillään tuulipuistoissa Kipe 2A ja 2B.  

Tiedot

  • Asiakas: Taaleri Oyj
  • Tuulivoimaloiden toimittaja: Nordex Energy GmbH
  • Myllykankaan tuulipuisto 2: 2 kpl Nordex N117 HH120 ja 1 kpl N131 HH144
  • Kytölän tuulipuisto: 6 kpl Vestas 127 HH127
  • Kooninkallion tuulipuisto: 9 kpl Nordex N132 HH144
  • Kanttin tuulipuisto: 8 kpl Nordex N132 HH144
  • Limakon tuulipuisto: 9 kpl Nordex N132 HH144
  • Kivivaara-Peuravaara 1: 13 kpl Nordex N132 HH144
  • Kivivaara-Peuravaara 2A: 6 kpl Nordex N132 HH144
  • Kivivaara-Peuravaara 2B: 11 Nordex N132 HH144