Tuulivoimarakentaminen

NCC on mukana ilmastotalkoissa luomassa Suomeen uusiutuvaa energiaa tuulesta. Toteutamme tulevaisuuden energiaratkaisu-urakat tuulivoimaloiden perustuksista tuulipuistoihin.

Tuulienergian rakentaminen on voimakkaasti kasvava rakentamisen alueemme. Tarjoamme tuulipuistojen rakennuttajille palveluita hankkeen eri vaiheisiin: suunnitteluun, projektinjohtoon ja valvontaan sekä toteutukseen. Meillä on valmiudet toimia pääurakoitsijana koko hankkeen infrastruktuuritöille. Otamme osa- tai kokonaisvastuun niin teistä, perustuksista, nostoalueista, ala-asemarakennuksista, kaapelivedoista kuin sähkötöistäkin.

Esimerkkejä NCC:n palveluista tuulipuistoihin:

  • alueen esiselvitys
  • lupaprosesseissa avustaminen, ympäristö- ja rakennusluvat
  • geotekniset tutkimukset
  • perustusten suunnittelu ja rakentaminen
  • teiden, kokoonpano- ja nostoalueiden suunnittelu ja rakentaminen
  • sähkösuunnittelu ja sähkötyöt.
Kytolan_tuulipuisto_NCC
Taalerin tuulipuistot

Taaleri Oyj:n kanssa tehdyn puitesopimuksen mukaisesti NCC vastasi infratöiden teosta uusille tuulivoimaloille. Infratyöt kattoivat tuulipuiston perustan teon tiestöstä perustuksiin ja sähkötöihin. Kahdeksaan tuulipuistoon pystytettiin yhteensä 65 tuulivoimalaa.

Ratiperan_tuulipuisto_ncc
Ratiperän tuulipuisto, Jämijärvi

Toteutimme Ratiperän tuulipuistoon maarakennus- ja kaapelointityöt.

Nybyn_tuulipuisto_Ii
Nybyn tuulivoimalat, Ii

Toteutimme Iin Nybyn tuulipuistoon tuulivoimaloiden perustukset ja tieverkoston.

Honkajoen_tuulivoimalat
Honkajoen tuulivoimalat

Satakunnassa sijaitsevaan Honkajoen tuulipuistoon teimme tuulivoimaloiden perustukset sekä maatyöt.

Tuulipuisto_Simo
Simon tuulivoimalat

Simon kunnassa sijaitseviin Putaankankaan ja Onkalon tuulipuistoihin rakensimme tuulivoimaloiden perustukset ja tieverkoston.