Uusiutuvaa energiaa tuulesta

NCC ottaa ympäristöasiat huomioon ja on mukana ilmastotalkoissa luomassa Suomeen uusiutuvaa energiaa. Tuulivoiman rakentamisen tulisi olla nykytasoon verrattuna 20-kertainen, jotta ilmastopoliittinen tavoite tuulivoimalla tuotettavasta sähköstä toteutuisi.

NCC toteuttaa sekä Ruotsissa että Suomessa suurimmat tulevaisuuden energiaratkaisu-urakat tuulivoimaloiden perustuksista tuulipuistoihin. Palveluihimme sisältyvät tuulipuistojen tiet ja perustukset, rakennusteknisten töiden suunnittelu, rakentaminen, sähkö- ja televerkot.

NCC:n palvelut tuulipuistoihin:

  • alueen esiselvitys
  • lupaprosesseissa avustaminen, ympäristö- ja rakennusluvat
  • geotekniset tutkimukset
  • perustusten suunnittelu ja rakentaminen
  • teiden, kokoonpano- ja nostoalueiden suunnittelu ja rakentaminen
  • sähkösuunnittelu ja sähkötyöt
Kytolan_tuulipuisto_NCC
Taalerin tuulipuistot

Taaleri Oyj:n kanssa tehdyn puitesopimuksen mukaisesti NCC vastasi infratöiden teosta uusille tuulivoimaloille. Infratyöt kattoivat tuulipuiston perustan teon tiestöstä perustuksiin ja sähkötöihin. Kahdeksaan tuulipuistoon pystytettiin yhteensä 65 tuulivoimalaa.

Ratiperan_tuulipuisto_ncc
Ratiperän tuulipuisto, Jämijärvi

Toteutimme Ratiperän tuulipuistoon maarakennus- ja kaapelointityöt.

Nybyn_tuulipuisto_Ii
Nybyn tuulivoimalat, Ii

Toteutimme Iin Nybyn tuulipuistoon tuulivoimaloiden perustukset ja tieverkoston.

Honkajoen_tuulivoimalat
Honkajoen tuulivoimalat

Satakunnassa sijaitsevaan Honkajoen tuulipuistoon teimme tuulivoimaloiden perustukset sekä maatyöt.

Tuulipuisto_Simo
Simon tuulivoimalat

Simon kunnassa sijaitseviin Putaankankaan ja Onkalon tuulipuistoihin rakensimme tuulivoimaloiden perustukset ja tieverkoston.