Uusiutuvaa energiaa tuulesta

NCC ottaa ympäristöasiat huomioon ja on mukana ilmastotalkoissa luomassa Suomeen uusiutuvaa energiaa. Tuulivoiman rakentamisen tulisi olla nykytasoon verrattuna 20-kertainen, jotta ilmastopoliittinen tavoite tuulivoimalla tuotettavasta sähköstä toteutuisi.

NCC toteuttaa sekä Ruotsissa että Suomessa suurimmat tulevaisuuden energiaratkaisu-urakat tuulivoimaloiden perustuksista tuulipuistoihin. Palveluihimme sisältyvät tuulipuistojen tiet ja perustukset, rakennusteknisten töiden suunnittelu, rakentaminen, sähkö- ja televerkot.

NCC:n palvelut tuulipuistoihin:

  • alueen esiselvitys
  • lupaprosesseissa avustaminen, ympäristö- ja rakennusluvat
  • geotekniset tutkimukset
  • perustusten suunnittelu ja rakentaminen
  • teiden, kokoonpano- ja nostoalueiden suunnittelu ja rakentaminen
  • sähkösuunnittelu ja sähkötyöt
MikkoNiinimaa_NCC
Niinimaa Mikko

Rakennuspäällikkö, Infrarakentaminen, NCC Infrastructure