Tietoa asfaltista

Asfalttipäällyste on kestävä, helppo huoltaa ja pitää puhtaana. Se on lähes pölyämätön materiaali. Siksi se on erinomainen ratkaisu teiden,katujen, pihojen ja erilaisten kenttien päällystemateriaaliksi.

Asfaltti on hyvä valinta silloin, kun pinnoitteen on oltava huoliteltu, vaivaton ja pitkäikäinen. Asfalttia on helppo pitää puhtaana, eikä sitä tarvitse huoltaa. Myös lumityöt asfaltoidulta pinnalta ovat helppoja. Asfaltti on kantava ja kestävä, joten se soveltuu kovaankin kulutukseen.

Asfaltti on kemiallisesti kestävä materiaali. Se kestää hyvin muun muassa lieviä happoja ja emäksiä sekä haitta-aineita kuten raskasmetalleja. Orgaaniset liuottimet kuten bensiini ja dieselöljy sen sijaan liuottavat asfaltin sisältämää bitumia, mikä aiheuttaa asfalttipäällysteen rapautumista.

Myös mekaanisesti asfaltti on kestävää. Kumipyörien kulutusta asfaltti kestää hyvin. Sen sijaan nastarenkaat yhdessä vaikeiden sääolojen kanssa voivat aiheuttaa asfaltin kulumista. Piha- ja pysäköintialueilla tämä on kuitenkin vähäistä pienien liikennemäärien ja nopeuksien takia.

Asfaltti kestää suuria puristuspaineita, mutta venyttäviä tai taivuttavia voimia se ei mielellään ota vastaan. Siksi päällysteen alapuolisilla rakenteilla on sen kestävyydelle suuri merkitys.

Talven kylmyys tekee asfalttirakenteesta joustamattoman, mikä voi aiheuttaa siihen vaurioita. Myös routa voi saada aikaan päällysterakenteen rikkoutumia. Samoin raskaat ajoneuvot sekä usein toistuvat liikeradat rasittavat päällysteen pintaa tai sen alusrakenteita. Tyypillisiä asfalttipäällysteessä näkyviä vaurioita ovat halkeamat, painumat, kohoumat sekä ajoneuvoista valuneiden polttoaineiden ja öljyjen aiheuttamat rapautumat.

Kiviaines vaikuttaa pintaan ja kestävyyteen

Asfalttipäällysteen pinnan sileyttä ja kulutuskestävyyttä voidaan säädellä kiviaineksen rakeisuudella ja bitumin määrällä. Mitä pienempi on asfalttiin käytettävän kiviaineksen maksimiraekoko, sitä sileämpi ja samalla kauniimpi pinta saadaan, mutta toisaalta kulutuksenkestävyys on huonompi. Hienojakoinen asfalttibetoni soveltuu jalkakäytäville ja muille kevytväylille sekä pihoille, joilla ei ole erityisen raskasta liikennettä. Liikennemäärän kasvaessa tarvitaan laji lajilta kiviainekseltaan karkeampaa asfalttibetonia, jotta päällyste kestää kulutusta mahdollisimman hyvin.

Asfalttityypit

Asfalttibetoni (AB)
Asfalttibetonia käytetään kulutuskerroksen materiaalina päällystetyillä liikennealueilla lukuun ottamatta kaikkein vilkkaimmin liikennöityjä teitä ja katuja. Sidekerroksen asfalttibetonia (ABS) käytetään kulutuskerroksen ja kantavan kerroksen välisenä materiaalina ja kantavan kerroksen asfalttibetonia (ABK) kantavan kerroksen materiaalina kohteissa, joissa liikennemäärä ja kuormitus ovat suuria.

Pehmeä asfalttibetoni (PAB)
Pehmeä asfalttibetoni on kestävä ja joustava päällyste vähäliikenteisille teille. Joustavuutensa ansiosta se mukautuu pohjan rakenteen muutoksiin paremmin kuin asfalttibetoni.

Kivimastiksiasfaltti (SMA)
Kivimastiksiasfaltin pääosan muodostaa karkea, lähes tasarakenteinen murskattu kiviaines. Karkean aineksen muodostaman kiviainesrungon tyhjätilan täyttää stabiloitu mastiksi. Kestävyytensä ansiosta SMA:ta käytetään yleensä kulutuskerroksena vilkkaasti liikennöidyillä teillä.

Avoin asfaltti (AA)
Avointa asfalttia käytetään ensisijaisesti pysäköintialueiden sekä suhteellisen kevyesti liikennöityjen kenttien ja pihojen päällysteenä. Huokoisen rakenteen vuoksi se läpäisee hyvin vettä ja soveltuu kohteisiin, joissa päällysteen alla on vettä johtavia rakenteita. Avoin asfaltti on varsinkin hienorakeisena hyvin ääntä vaimentava päällyste.

Valuasfaltti (VA)
Valuasfaltissa sideaine täyttää kiviaineksen tyhjätilan ja tekee massasta kuumana valettavan. Valuasfaltti voidaan levittää käsin tai levittimellä, eikä sitä tiivistetä. Valuasfalttia käytetään tyypillisesti asfalttipäällysteen reikien ja ajourien paikkaamiseen.

Bitumistabilointikerros (BST)
Bitumistabilointi on rakennekerrosten kuormituskestävyyttä lisäävä pinnan parantamismenetelmä. Se soveltuu joustavuutensa ansiosta eri­­­­­­tyi­­­sesti vanhoille liikennöidyille alueille. Bitumi­stabiloinnissa stabiloitavaan materiaaliin sekoitetaan bitumia. Kuormituskestävyyden lisäksi myös veden ja roudan kestävyys paranevat, jolloin liikennöidyn alueen käyttöikä kasvaa.

Asfaltin pohjarakenteilla suuri merkitys

Asfalttialalla pätee sanonta: ”Päällysteen pinta on pohjan peili”. Hyvä suunnittelu ja asianmukaiset pohjatyöt säästävät myöhemmin merkittävästi korjaus- ja ylläpitokustannuksissa. Rakentamisvaiheessa tähän on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
Asfalttipäällysteen alapuolisilla kerroksilla on jokaisella tärkeä tehtävänsä. Pohjamaan päälle asennettava suojakerros estää maa-aineksia sekoittumasta keskenään. Jakava ja kantava kerros muodostavat tärkeän tukirakenteen ja tasaavat alustan päällystystä varten. Pinnan asfalttityyppi valitaan päällystettävän käyttökohteen ominaisuuksien ja vaatimusten mukaan.

NCC:n ammattilaiset auttavat ja opastavat päällystystyön kaikissa eri vaiheissa. Asiantuntevat suunnittelijat ottavat huomioon päällystettävän kohteen erityspiirteet.

Tutustu esitteeseen