Jyrsinnät ja stabiloinnit

Asfaltin kylmäjyrsintä on tasausmenetelmä, jolla asfaltista poistetaan halutun paksuinen kerros tai vanha päällyste korjataan oikeaan muotoon ennen uutta päällystekerrosta. Jyrsinnän avulla tiestä saadaan uraton ilman että koko päällystettä tarvitsee poistaa. Näin säästetään myös uusiutumattomia luonnonvaroja.

Jyrsintämenetelmät

Tasaus- ja hienojyrsintä

Tasaus- ja hienojyrsinnässä urautunut päällyste poistetaan jyrsimällä päällyste urien pohjaan asti. Hienojyrsinnässä jyrsintäjälki on liikenteen suuntainen ja niin tasainen, että jyrsityllä päällysteellä voidaan liikennöidä.

Laatikkojyrsintä

Laatikkojyrsinnässä päällysteen alusta tasataan jyrsimällä ajokaistalle yhtenäinen laatikko. Laatikkoon levitetään suunnitelman mukainen uusi päällyste.

Reunajyrsintä

Reunajyrsinnällä voidaan lisätä päällysteen sivukaltevuutta suorilla tieosuuksilla. Päällysteen alusta jyrsitään keskiuran ja tien reunaviivan väliseltä alueelta. Käsitelty alusta päällystetään massapintauksen tapaan.

Mallintaminen tehostaa jyrsintää

Tietomallinnettu tasausjyrsintä ja massatasaus säästävät aikaa ja varsinkin massatasauksen kustannuksia. Koska jyrsintä on massatasausta merkittävästi edullisempaa, tietä kannattaa suoralla tasauksella jyrsiä mahdollisimman paljon, muttei kuitenkaan niin, että päällyste menee puhki tai kantavuus kärsii.

Sekoitusjyrsintä ja stabilointi

Sekoitusjyrsintämenetelmässä sekoitetaan keskenään vanha jyrsitty kulutuskerrospäällyste, vanha kantavakerros ja mahdollinen lisäkiviaines. Stabilointimenetelmä on kuten sekoitusjyrsintämenetelmä, mutta lisäksi rakenteeseen lisätään sideainetta.

Sekoitusjyrsintä ja stabilointi parantavat tien kantokestävyyttä ja korjaavat pinnan epätasaisuutta ja rakenteen vaurioita. Lisäksi etenkin stabiloimalla vähennetään stabiloitavan kerroksen routimista. Menetelmät ovat tehokkaita varsinkin silloin, kun vanhassa kantavassa kerroksessa on ollut liian paljon hienoainesta. Silloin myös sekoitusjyrsinnän avulla vähennetään sekoitettavan kerroksen routivuutta.

Ympäristöystävällistä

Sekoitusjyrsintä ja stabilointi ovat ympäristön kannalta erinomaisia ratkaisuja tierakenteen parantamisessa. Menetelmissä kierrätetään vanha tierakenne yleensä kokonaan, joten uutta materiaalia tarvitaan vain vähän. Ympäristön kuormitus vähenee merkittävästi myös kuljetusten osalta, koska poistettavia massoja ei tarvitse siirtää läjitykseen, eikä uusia materiaaleja täydy tuoda kohteeseen läheskään niin paljon kuin esimerkiksi massanvaihdossa.