Asfalttituotteet

Omalla asfalttituotannolla voimme tarjota innovatiivisia ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaille ja vähentävät ympäristövaikutuksia.

NCC Viaco -erikoispäällysteet

NCC:n kehittämät Viaco-erikoispäällysteet kestävät kulutusta ja Viaco-päällysteistä on jo viidentoista vuoden käyttökokemus.

Vettä läpäisevät päällysteet

Vettä läpäisevät rakenteet ja päällysteet ovat tulevaisuudessa tärkeitä, sillä ne tasaavat tulvahuippuja. Sateet ovat aiempaa rankempia ja ne saattavat lisääntyä 10–40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. NCC PermaVej -konseptissa ylimmät päällystekerrokset muodostuvat vettä läpäisevistä avoimista asfalttikerroksista ja niiden alapuolisesta vettä läpäisevästä kiviaineksesta.

Strongphalt-komposiittipäällysteet

Strongphalt-päällysteet ovat ratkaisuja kohteisiin, joissa perinteiset päällysteet eivät kestä niihin kohdistuvia rasituksia.

Värillinen asfaltti

Värilliset asfalttipäällysteet antavat uutta iloista ilmettä teille, pihoille, jalkakäytäville ja toreille. Ne myös erottavat kulkualueet toisistaan.

Lukkarinen Juuso

Aluejohtaja, Asfaltti Espoo, NCC Industry

Asfalttituotteet ja palvelu

Katso asiakastarina!