Viacotop-asfalttipäällyste

Viacotop-asfaltti vastaa SMA-kivimastiksiasfalttia, mutta kestää kulutusta ja maaperän liikkumista merkittävästi paremmin.

NCC:n kehittämä Viacotop-asfalttipäällyste kestää kulutusta jopa tavallista SMA-päällystettä paremmin. Ruotsissa päällyste on ollut käytössä vuodesta 2003 lähtien ja kokemukset ovat olleet hyviä. Viime vuosina Viacotop-asfaltti on löytänyt paikkansa myös suomalaisilla teillä.

Viacotop-asfalttia suositellaan hyvin vilkkaasti liikennöidyille ja raskaan liikenteen käyttämille teille, joissa päällysteen kestävyysvaatimukset korostuvat. Kaupunkiympäristössä tällaisia paikkoja ovat muun muassa rekkojen käyttämät ajoreitit.

Liikenteen aiheuttamat kulumat ovat jääneet jopa 40 prosenttia vähäisemmiksi aiemmin käytettyihin tavallisiin asfalttipäällysteisiin verrattuna.

Viacotop-asfalttipäällysteen karkea pintarakenne lisää renkaan pitoa tiellä. Pinnan avoimuus parantaa erityisesti sadekelin ajoturvallisuutta vähentämällä oleellisesti vesiliirron riskiä.