Viikkotiedote 15

20210413_b

Työmaan kuulumisia

Louhinnan räjäytystyöt jatkuvat. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa meluhaittaa. Louhintatiedote

Naapuruston rempparinki kokoontui eilen 15.4.2021. Yhteenveto kokoontumisesta tulee nähtäville NCC:n sivuille: Rempparinki. Seuraava rempparingin kokoontuminen 23.6.2021.

Valmistuneet työvaiheet

 • Suihkupaalutus
 • Porkkalankadun vesijohtoliitos
 • Kaukokylmäputkiston koeponnistus 13.4.2021
20210413_a

Kaukokylmäputkisto on koeponnistettu ja käyttöönotettu. Putkiston eristystyöt ovat vielä käynnissä. Kun alueen viemärityöt saadaan tehtyä, niin alkaa täyttötyöt ja työmaa-aidan siirto putkiston vasemmalle puolelle. Vasemmalla yläkulmassa keltainen vesien saostusallas.

Porkkalankadun liikennejärjestely muutokset tulivat voimaan viikolla 13 ja kestävät toukokuun puoleen väliin saakka

We Landin työmaa aiheuttaa Porkkalankadun liikennejärjestelyihin muutoksia siten, että Lauttasaaren suuntaan jää vain yksi kaista käyttöön Salmisaarenkadun ja Tallberginkadun välillä. Liikennejärjestely muutokset on esitetty alla olevassa kuvassa.

Porkkalankadun liikenne 4-5.2021.pdf

Käynnissä olevat työvaiheet

 • PIMA-maiden ajo pois tontilta
 • Vesinäytteet ja vesien pumppaus pois
 • Kaukokylmäkaputkiston eristystyöt
 • Porkkalankadun ponttiseinän ensimmäisen tason ankkurointi
 • Porkkalankadun jäte- ja hulevesiliitostyöt > valmistuu toukokuun puolivälissä > liikennesuma helpottuu
 • Louhintatyöt (entisen Rumba-patsaan alueeella)
 • Esi-injektointi
20210413_c

Räjäytettyä kalliota

Alkavat työvaiheet

 • Maankaivuutyöt 1. tukitasoon
 • Itämerenkadun viereiset viemärit > täyttötyöt ja työmaa-aidan siirto

Työmaaympäristön turvallisuus

  • Meluilmoituksen mukaisia meluavia töitä tehdään arkisin aina ma-pe klo 7-18 välillä. Muita rakennustöitä tehdään satunnaisesti myös klo 18-22.
  • Pyörä-/kävelytie Porkkalankadun eteläpuolella on suljettu. Kulku työmaan ohi Porkkalankadun pohjoispuolelta tai Itämerenkadun kautta.
  • Vallitsevasta tilanteesta huolimatta työmaalla ei ole todettu ainuttakaan koronavirustartuntaa (kop, kop!)
  • HUOM! Porkkalankadun ylitys vain liikennevalo-ohjattujen suojateiden kautta!
  • HUOM! Naapurityömaan työmaaliikenne kulkee NCC:n työmaan kautta > olkaa varovaisia kahden työmaaportin risteysalueella!