Varistonniityn päiväkodin sisäilmakorjaukset, Vantaa

NCC on ollut mukana useiden Vantaan päiväkotien ja koulujen päivittämisessä nykyajan opetustarpeiden mukaisiksi. Aiemmilta vuosikymmeniltä tuttujen ryhmätilojen ja luokkatilojen tilalle tehdään yhä enemmän monikäyttöisiä tiloja. Samaan aikaan ahkerassa käytössä vuosikausia olleita rakennuksia on ylläpidettävä. Vantaan Varistonniityn päiväkoti on esimerkki pitkäikäisen kiinteistön korjaamisesta ja ylläpitämisestä, jotta tilojen käyttö voisi jatkua myös tulevina vuosina

Päiväkoti on yksikerroksinen ja rakennusvuosi on 1987. Rakennus on toiminut valmistumisestaan lähtien alkuperäisessä käytössään päiväkotina sisältäen tilat viidelle ryhmälle. Varistonniityn päiväkodin korjauksen laajuus oli poikkeuksellinen, sillä tiloihin tehtiin samanaikaisesti sekä perusparannusta että sisäilmakorjausta.

- Kohteessa oli aikaisemmin tehty sisäilmaa parantavia toimenpiteitä ilman riittäviä tuloksia, mikä aiheutti erityisiä haasteita toteutusvaiheessa mm. rakentajien turvallisen ja terveellisen työympäristön järjestämisessä. Saneerauksessa huomioitiin erityisesti rakennuksen puhtaus läpi rakentamisajan muun muassa ilmanpuhdistuslaitteilla, jatkuvalla siivouksella ja pölyttömillä työmenetelmillä, sanoo kohteesta vastannut työnjohtaja Lauri Karhunen

- Vanhan talotekniikan mukauttaminen nykyvaatimusten mukaiseksi aiheutti haasteita niin reitityksen kuin tilojen ahtauden puolesta, mutta urakoitsijoiden tiiviillä yhteistyöllä, ongelmanratkaisukyvyllä sekä työmaan työnjohdon vahvalla läsnäololla nämäkin esteet saatiin kierrettyä, hän jatkaa.

Varistonniityssä korjaustyöt aloitettiin helmikuussa 2019. Valmiiksi projekti saatiin vuoden 2019 elokuussa, eli noin puoli vuotta myöhemmin. Päiväkodin käyttäjät olivat sillä välin väistötiloissa.

Päiväkodin sisäilmasto kuntoon

Päiväkodin sisäpuoliset rakenteet purettiin lähes kokonaan. Päiväkoti päivitettiin tiiveyden ja materiaalien osalta 2010-luvulle tarkoituksena parantaa tilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä. Laajan saneerauksen yhteydessä rakenteet tulivat myös perinpohjaisesti siivotuiksi.

- Ulkoseinien lämmöneristys sekä höyrynsulku uusittiin sisäpuolelta ja väliseinärakenteet uusittiin lähes kokonaan. Lattiapinnoista poistettiin vanhat muovimatot sekä hiottiin tasoitteet liimoineen, jonka jälkeen lattiat tiivistettiin ja kapseloitiin. Rakenteiden liittymät, epäjatkuvuuskohdat ja läpiviennit tiivistettiin haitta-ainekapselointimenetelmin. Lattioiden pintamateriaalit vaihdettiin irtoasennettuun vinyylilankkuun ja märkätilojen pintarakenteet uusittiin kokonaisuudessaan, Karhunen sanoo.

NCC on toiminut Vantaan kaupungin pienten ja keskisuurten korjausrakennushankkeiden yhteistyökumppanina vuodesta 2013 lähtien. Myös Varistonniityn päiväkoti kuuluu NCC:n ja Vantaan kaupungin korjausrakentamisen puitesopimuksen piiriin.

- Päiväkoti- ja koulukorjauksille on runsaasti tarvetta. Varistonniityn päiväkodin lisäksi olemme tehneet vastaavan tyyppisiä sisäilmakorjauksia esimerkiksi Havukallion, Simpukan, Koskikujan ja Hiekkaharjun päiväkoteihin. Koulujen sisäilmakorjauksia olemme tehneet esimerkiksi Peltolan, Martinlaakson, Jokiniemen ja Veromäen kouluille, NCC:n Korjaus- ja elinkaaripalveluiden työpäällikkö Pekka Salonen kertoo.