Tiedekeskus Heureka, Vantaa

Pitkäaikaista korjausrakentamisen kumppanuutta Vantaalla

NCC on toiminut Vantaan kaupungin pienten ja keskisuurten korjausrakennushankkeiden yhteistyökumppanina vuodesta 2013 lähtien. Yhteistyö jatkuu edelleen.

Vantaan kaupunki konserniyhtiöineen on toteuttanut korjausrakentamista NCC:n kanssa yhteistoimintaurakkamallilla jo usean vuoden ajan. Hankintamalli perustuu Vantaan kaupungin ja RAKLI ry:n tekemään uraauurtavaan tutkimukseen urakkasopimusjärjestelmän räätälöimiseksi Vantaan tarpeisiin. Se rakentuu pitkäaikaiselle yhteistyölle sekä jatkuvalle toiminnan kehittämiselle.

Puitesopimuksen myötä NCC on toteuttanut korjausurakointia yhteensä jo yli 70:ssä kohteessa ympäri Vantaata. Pääosin kohteet ovat olleet päiväkoteja, kouluja, opetustiloja, toimistoja, teollisuus-, logistiikka- ja yleisötiloja. Korjausten tarkoituksena on pidentää rakennusten elinkaarta kymmenillä vuosilla ja päivittää tilojen tekniikkaa kustannustehokkaasti. Osassa hankkeista ovat käynnistäjinä olleet käyttäjän muuttuneen toiminnan vaatimukset. Sisäilmakorjauksia on tehty yli kolmeenkymmeneen kohteeseen.

Vantaan kaupunki tyytyväinen NCC:n monipuoliseen osaamiseen

Hankkeissa NCC:n vastuulle kuuluu suunnittelu ja rakentaminen. Lisäksi olemme toteuttaneet tutkimuksia ja hankesuunnittelua sekä huolehtineet hankkeiden työturvallisuuden koordinoinnista.

Tavoitehinnan lisäksi urakoissa on kannustinjärjestelmä sanktioineen ja bonuksineen. Sen mittareina ovat työturvallisuus, aikataulun pitävyys ja nopeuttaminen sekä kohteiden laatutaso ja virheettömyys luovutuksessa. Vantaan kaupunki konserniyhteisöineen on ollut tyytyväinen erityisesti NCC:n projektinjohtotaitoon mm. suunnitteluvaiheessa sekä työmaatoimintaan. Myös joustava asiakaspalvelu ja elinkaariosaaminen ovat edistäneet yhteistoimintaurakoinnin jatkumista jo monen vuoden ajan.