Urheilulehdosta viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö

Helsingin Töölön Urheilulehdon alueen kattavassa katujen peruskorjauksessa uusitaan kunnallistekniikkaa ja parannetaan liikennejärjestelyitä. Alueelle rakennetaan yksisuuntaisia pyöräteitä ja Reijolankadun uuden rataosuuden myötä myös Helsingin raitiokartta laajenee.

Helsingin Urheilulehdon ympäristön kadut peruskorjataan vuosina 2017–2019. Kohteina ovat Reijolankatu, Nordenskiöldinkatu välillä Urheilukatu–Pohjoinen Stadiontie sekä Urheilukatu välillä Reijolankatu–Nordenskiöldinkatu. Peruskorjauksen yhteydessä uusitaan kaikki kadun alla sijaitseva kunnallistekniikka: vanhat viemäriputket, kaukolämpöputket ja kaapelivedot. Lisäksi liikennejärjestelyjä muutetaan sujuvammiksi. Tavoitteena on taata toimiva ja viihtyisä kaupunkiympäristö myös tulevaisuudessa. Monen eri työn sisällyttäminen samaan rakennusurakkaan on kustannustehokas ja kaupunkilaisia vähiten häiritsevä ratkaisu.

Parempaa kunnallistekniikkaa ja uusia liikennejärjestelyitä

Reijolankadulle rakennetaan raitiotiekiskot ja yksisuuntaiset pyörätiet. Reijolankadun bussipysäkit poistetaan. Nordenskiöldinkadulla uusitaan ja korotetaan raitiotiekiskot sekä rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet. Urheilukadun itäreunalla pyöräliikenteen ja jalankulun erottelua parannetaan sekä rakennetaan erotuskaista ajoradan ja pyörätien väliin. Mannerheimintien ja Reijolankadun risteyksessä uusitaan jalankulun ja pyöräliikenteen järjestelyjä. Raitioliikenteen järjestelyt parantavat poikittaisia yhteyksiä ja lisäävät raitioliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Yksisuuntaiset pyörätiet sekä jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu parantavat turvallisuutta ja sujuvoittavat pyöräliikennettä. Liikenteelle tehdään lisää tilaa siirtämällä Reijolankadun tukimuuria kohti Laakson sairaala-aluetta.

Uudistuksessa Reijolankadulle rakennetaan uusi hulevesiviemäri ja kaukolämpöputket saneerataan. Nordenskiöldinkadulle rakennetaan uusi vesijohto ja uudet kaukojäähdytysputket. Urheilukadulla saneerataan osa kaukolämpölinjasta. Myös Mannerheimintien ja Reijolankadun risteyksessä uusitaan kunnallistekniikkaa. Kaikilla kaduilla uusitaan maanalaisia kaapeleita.

Poikkeusjärjestelyitä liikenteessä

Rakennustyöt vaikuttavat alueella liikkumiseen. Eri työvaiheissa autokaistoja suljetaan liikenteeltä siten, että pääkaduilla liikenne kulkee kuitenkin molempiin suuntiin. Bussipysäkkejä joudutaan väliaikaisesti siirtämään tai poistamaan käytöstä. Myös raitioliikenteelle tulee häiriöitä. Liikennettä eniten haittaavat työt pyritään tekemään hiljaisen liikenteen aikaan. Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuteen, reittimuutoksiin ja selkeään opastukseen kiinnitetään rakennustöiden aikana erityistä huomiota.

HSL tiedottaa alueen julkisen liikenteen poikkeusjärjestelyistä sivuillaan. Helsingin kaupungin karttapalveluista näkyy kaivualueet, jotka vaikuttavat liikennejärjestelyihin.