Urheilulehdosta viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö

Helsingin Töölön Urheilulehdon alueen kattavassa katujen peruskorjauksessa uusittiin kunnallistekniikkaa ja parannettiin liikennejärjestelyitä. Alueelle rakennettiin yksisuuntaisia pyöräteitä ja Reijolankadun uuden rataosuuden myötä myös Helsingin raitiokartta laajeni.

Helsingin Urheilulehdon ympäristön kadut peruskorjattiin vuosina 2017–2019. Kohteina olivat Reijolankatu, Nordenskiöldinkatu välillä Urheilukatu–Pohjoinen Stadiontie sekä Urheilukatu välillä Reijolankatu–Nordenskiöldinkatu. Peruskorjauksen yhteydessä uusittiin kaikki kadun alla sijaitseva kunnallistekniikka: vanhat viemäriputket, kaukolämpöputket ja kaapelivedot. Lisäksi liikennejärjestelyjä muutettiin sujuvammiksi. Tavoitteena oli taata toimiva ja viihtyisä kaupunkiympäristö myös tulevaisuudessa. Monen eri työn sisällyttäminen samaan rakennusurakkaan oli kustannustehokas ja kaupunkilaisia vähiten häiritsevä ratkaisu.

Parempaa kunnallistekniikkaa ja uusia liikennejärjestelyitä

Reijolankadulle rakennettiin raitiotiekiskot ja yksisuuntaiset pyörätiet. Reijolankadun bussipysäkit poistettiin. Nordenskiöldinkadulla uusittiin ja korotettiin raitiotiekiskot sekä rakennettiin yksisuuntaiset pyörätiet. Urheilukadun itäreunalla pyöräliikenteen ja jalankulun erottelua parannettiin sekä rakennettiin erotuskaista ajoradan ja pyörätien väliin. Mannerheimintien ja Reijolankadun risteyksessä uusittiin jalankulun ja pyöräliikenteen järjestelyjä. Raitioliikenteen järjestelyt paransivat poikittaisia yhteyksiä ja lisäsivät raitioliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Yksisuuntaiset pyörätiet sekä jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu paransivat turvallisuutta ja sujuvoittivat pyöräliikennettä. Liikenteelle tehtiin lisää tilaa siirtämällä Reijolankadun tukimuuria kohti Laakson sairaala-aluetta.

Uudistuksessa Reijolankadulle rakennettiin uusi hulevesiviemäri ja kaukolämpöputket saneerattiin. Nordenskiöldinkadulle rakennettiin uusi vesijohto ja uudet kaukojäähdytysputket. Urheilukadulla saneerattiin osa kaukolämpölinjasta. Myös Mannerheimintien ja Reijolankadun risteyksessä uusittiin kunnallistekniikkaa. Kaikilla kaduilla uusittiin maanalaisia kaapeleita.

Poikkeusjärjestelyitä liikenteessä

Rakennustyöt vaikuttivat alueella liikkumiseen. Eri työvaiheissa autokaistoja suljettiin liikenteeltä siten, että pääkaduilla liikenne kulki kuitenkin molempiin suuntiin. Bussipysäkkejä jouduttiin väliaikaisesti siirtämään tai poistamaan käytöstä. Myös raitioliikenteelle tuli häiriöitä. Liikennettä eniten haittaavat työt pyrittiin tekemään hiljaisen liikenteen aikaan. Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuteen, reittimuutoksiin ja selkeään opastukseen kiinnitettiin rakennustöiden aikana erityistä huomiota.