Nybyn tuulivoimalat, Ii

Toteutimme Iin Nybyn tuulipuistoon tuulivoimaloiden perustukset ja tieverkoston.

NCC toimitti kahdeksan tuulivoimalaa Iin kuntaan Nybyn tuulipuistoon. Toimitus sisälsi tuulivoimaloiden tieverkoston, kasaus- ja nostoalueiden sekä perustuksien suunnittelun ja rakentamisen. NCC suunnitteli ja rakensi myös sähkö- ja tietoliikenneverkon, jossa aliurakoitsijana toimi Eltel Networks Oy.