Nybyn tuulivoimalat

Iin Nyby: Tuulivoimaloiden perustukset ja tieverkosto

NCC Infrastructure toimitti kahdeksan tuulivoimalaa Iin kuntaan Nybyn tuulipuistoon. Toimitus sisälsi tuulivoimaloiden tieverkoston, kasaus- ja nostoalueiden sekä perustuksien suunnittelun ja rakentamisen. NCC suunnitteli ja rakensi myös sähkö- ja tietoliikenneverkon, jossa aliurakoitsijana toimi Eltel Networks Oy.

MikkoNiinimaa_NCC
Niinimaa Mikko

Rakennuspäällikkö, Infrarakentaminen, NCC Infrastructure