Nybyn tuulivoimalat

Iin Nyby: Tuulivoimaloiden perustukset ja tieverkosto

NCC Infrastructure toimitti kahdeksan tuulivoimalaa Iin kuntaan Nybyn tuulipuistoon. Toimitus sisälsi tuulivoimaloiden tieverkoston, kasaus- ja nostoalueiden sekä perustuksien suunnittelun ja rakentamisen. NCC suunnitteli ja rakensi myös sähkö- ja tietoliikenneverkon, jossa aliurakoitsijana toimi Eltel Networks Oy.

Tiedot

  • Asiakas: Taaleritehdas Oy
  • Tuulivoimaloiden toimittaja: Nordex Energy GmbH
  • Voimalan tyyppi: N117, jossa napakorkeus on 120 metriä. Yhden voimalan nimellisteho on 2,4 MW.
  • Työaika: 7/2013–2/2014
Mikko Niinimaa

Rakennuspäällikkö, Pohjois-Suomi, NCC Infrastructure