Kevyen liikenteen kulun parantaminen Liedossa

Sähköistetyn radan yli kulkevan kevyen liikenteen sillan rakentaminen ja uudet kevyen liikenteen järjestelyt

Lähtökohta

Ylikulkusillan ja kevyen liikenteen järjestelyiden rakentaminen välille maantie 12269 - Asemantie. Urakka-alue oli liikennöidyn junaradan välittömässä läheisyydessä ja osittain raidealueella. Rakennettava kevyen liikenteen ylikäytäväsilta kulki sähköistetyn radan yli.

Toteutus

Kokonaisurakkana tehty urakka alkoi puuston kaadolla edeten varsinaiseen maa- ja siltarakentamiseen. Alueella sijainnut tasoylikäytävä poistettiin ja Toijala-Turku -rata aidattiin yksipuoleisesti n. 1,5 kilometrin matkalta. Kevyen liikenteen sillan hyötyleveys 3,5 metriä. Alueelle rakennettiin kulku linja-autopysäkeille sekä sillan alle luiskatuennaksi kivikoritukimuuri.