Taalerin tuulipuistot

Taaleri Oyj:n kanssa tehdyn puitesopimuksen mukaisesti NCC vastasi infratöiden teosta uusille tuulivoimaloille. Infratyöt kattoivat tuulipuiston perustan teon tiestöstä perustuksiin ja sähkötöihin. Kahdeksaan tuulipuistoon pystytettiin yhteensä 65 tuulivoimalaa.

Projektinjohtourakkana tehdyt tuulivoimalahankkeet tukevat NCC:n visiota uudistaa toimialaa ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Taaleri Oyj:n kanssa tehdyn puitesopimuksen mukaisesti NCC vastasi tuulivoimapuistojen tiestön, perustusten, sähkö- ja tietoliikennetöiden suunnittelusta ja rakentamisesta. 

Tuulipuistojen rakentamiset alkoivat maarakennustöillä: puuston poistolla ja teiden rakentamisella. Teiden valmistuttua perustuksille tehtiin pohjat ja nostokentät. Perustusten valamisen jälkeen perustuksiin asennettiin kaapelit sekä tietoliikennekuidut ja asennettiin sähköt. Voimalat tuotiin myöhemmin paikalle rekkakuormatoimituksina ja kasattiin nostureiden avulla.

Tuulivoimapuistoissa on tiestöä noin 0,5 km voimalaa kohden. Tuulivoimalan perustukseen menee terästä noin 75 tonnia ja betonia 700 m3.