Simon tuulivoimalat

Simon kunnassa sijaitseviin Putaankankaan ja Onkalon tuulipuistoihin rakensimme tuulivoimaloiden perustukset ja tieverkoston.

NCC Infrastructure on rakentanut Simon kunnan Onkalon ja Putaankankaan kuudelle tuulivoimalalle 5 km tieverkostoa, kasaus- ja nostoalueet sekä tehnyt tuulivoimaloiden perustusten maanrakennustyöt.