Simon tuulivoimalat

Simon Putaankangas ja Onkalo: Tuulivoimaloiden perustukset ja tieverkosto

NCC Infrastructure on rakentanut Simon kunnan Onkalon ja Putaankankaan kuudelle tuulivoimalalle 5 km tieverkostoa, kasaus- ja nostoalueet sekä tehnyt tuulivoimaloiden perustusten maanrakennustyöt.

Mikko Niinimaa

Rakennuspäällikkö, Pohjois-Suomi, NCC Infrastructure