Schenkerin logistiikkakeskuksen päällystystyö

Päällystimme Schenkerin Porin logistiikkakeskuksen pihan. Lastauslaitureiden edustoille tehtiin rakenne, jossa pohjamassaksi levitettiin gilsoniitilla vahvistettu pohjamassa ja kulutuskerrokseksi kestävä ViacoGrip-ohutpäällyste.

Lähtötilanne

Raskas liikenne kuormittaa logistiikkakeskuksen piha-aluetta. Lastauslaitureiden edustojen päällyste deformoituu helposti paikallaan seisovien yhdistelmien renkaiden alla. Kohteen loppukäyttäjä ei ole ollut täysin tyytyväinen aikaisemmissa uudiskohteissaan käytettyihin ratkaisuihin deformoitumisongelman ratkaisemiseksi ja pyysikin jo tarjousvaiheessa kustannustehokkaita vaihtoehtoja sen ratkaisemiseen.

NCC:n ratkaisu

NCC:n ratkaisu oli 2-kerrosrakenne, jonka pohjalla on gilsoniitilla eli luonnonasfaltilla vahvistettu ABK-pohjamassa sekä kulutuskerroksena ViacoGrip-ohutpäällyste. 

Pihaa asfaltoitiin kaikkiaan 33 800 m2, josta noin 2 000 m2 tehtiin kyseisellä rakenteella lastauslaiturien edustoille. Muu alue päällystettiin perinteisellä AB-massalla.
ViacoGrip on suunniteltu kestämään liikenteen kulutusta tavallista karkearakeisemman koostumuksen sekä siinä käytettävän kovan kiviaineksen johdosta. ViacoGrip parantaa liikenneturvallisuutta, sillä sen rakeinen pinta antaa hyvän pidon sateellakin vähentäen huomattavasti vesiliirron riskiä. Rakeisuutensa ansiosta ViacoGrip on hiljainen, hyvän säänkestävyyden ja deformoitumisen estokyvyn omaava. Se on myös ympäristöystävällinen asfalttivaihtoehto. Sen elinkaari on pidempi ja ohuesta kerrosvahvuudestaan johtuen materiaalitarve pienempi perinteisiin asfalttipäällysteisiin verrattuna. ViacoGrip levitetään 15–30 mm kerrokseksi kohteesta ja käyttötarkoituksesta riippuen.

NCC teki päällystystyöt syksyllä 2017. Työt saatiin tehtyä kymmenessä työvuorossa.

Jari-Pekka-Koponen_NCC
Koponen Jari-Pekka

Myyntipäällikkö, Asfaltti Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta, NCC Industry