Schenkerin logistiikkakeskuksen päällystystyö

Päällystimme Schenkerin Porin logistiikkakeskuksen pihan vahvistetulla pohjamassalla, jonka päälle tehtiin kestävä ViacoGrip-ohutpäällyste.

Lähtötilanne

Raskas liikenne kuormittaa logistiikkakeskuksen piha-aluetta. Lastauslaitureiden edustojen päällyste deformoituu helposti paikallaan seisovien yhdistelmien renkaiden alla. Tilaaja ei ole ollut täysin tyytyväinen aikaisemmissa uudiskohteissa käytettyyn pelkkään gilsoniitilla vahvistettuun AB-massaan. Asiakas pyysi heti tarjousvaiheessa kustannustehokkaita vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseen.

NCC:n ratkaisu

NCC:n ratkaisu oli gilsoniitilla, eli luonnonasfaltilla, vahvistettu pohjamassa, jonka päälle tehtiin ViacoGrip-ohutpäällyste. Pihaa asfaltoitiin 32 000 neliötä AB-massoilla, joista 2 000 neliöön laitettiin lisäaineeksi muodonmuutoksia ehkäisevää gilsoniittia. Päälle laitettiin vielä ViacoGrip -ohutpäällyste. NCC ViacoGrip ja gilsoniittivahvistettua ABK22 -massaa levitettiin lastauslaiturien eteen 1 800 neliötä. Asfalttipäällysteenä ViacoGrip kestää hyvin liikenteen kulutusta tavallista rakeisemman päällystemassan ja siinä käytettävän kiviaineksen vuoksi. ViacoGrip on liikenteelle turvallinen, sillä rakeinen pinta antaa hyvän pidon sateellakin vähentäen huomattavasti vesiliirron riskiä. Rakenteensa ansiosta ViacoGrip on myös hiljainen ja säänkestävä. Se on myös ympäristöystävällinen asfalttivaihtoehto, sillä sen elinkaari on pidempi, lisäksi ohueen päällysteeseen tarvitaan vähemmän uutta materiaalia tavanomaiseen asfalttiin verrattuna. ViacoGrip levitetään 15–30 millimetrin kerrokseksi kohteesta riippuen.

NCC teki päällystystyöt syksyllä 2017. Työt saatiin tehtyä kymmenessä työvuorossa.

Jari-Pekka-Koponen_NCC
Koponen Jari-Pekka

Myyntipäällikkö, Asfaltti Pori, Pirkanmaa ja Keski-Suomi, NCC Industry