Päällystystöitä Tampereen Lakalaivan eritasoliittymässä

Rotatorin risteyssilta päällystettiin NCC Viaco Roundtopilla.

Lakalaivassa, Tampereen eteläisen eritasoliittymän Rotatorin risteyssillan päällyste oli erittäin pahoin deformoitunut. Rampin vuorokautinen liikennemäärä on 6 300 ajoneuvoa ja yli 700 raskasta ajoneuvoa.

Asiakkaan tarve

Ramppi oli päällystetty edellisen kerran vuonna 2011 ja päällystyypiksi oli valittu valuasfaltti. Vuosien kuluessa massa oli alkanut muuttamaan muotoaan raskaan liikenteen voimasta ja päällysteeseen oli muodostunut makkara. Asfaltin muodonmuutosta kutsutaan deformoitumiseksi. Auringon lämmittäessä päällystettä, bitumi muuttuu joustavaksi. Erityisesti raskas liikenne aiheuttaa päällysteen liikkumisen ja liikenneturvallisuutta vaarantavat makkarat. Makkaraa oli aika ajoin jyrsitty, mutta ongelma ei ollut poistunut, vaan se muodostui aina uudestaan. Paikoin päällyste alkoi olla jo puhki. Asiakas tiedusteli, onko NCC:llä ratkaisua näin haastavaan kohteeseen. Päällystystyöt toteutettiin elokuussa 2017.

NCC:n ratkaisu

Otimme tietysti haasteen vastaan. Kiertoliittymiä on jo vuosia päällystetty Viaco Roundtop-massalla. Kiertoliittymissä liikenne on hiertävää ja päällyste joutuukin erittäin kovalle koetukselle. ViacoRoundtop -päällysteitä on saatu erittäin hyvät kokemukset. Päällystetyypiksi rampille päätettiinkin valita NCC ViacoRoundtop. Rotatorin risteyssilta kaartaa melko jyrkästi vasemmalle, jolloin päällysteeseen kohdistuvat voimat korostuvat. Lisäksi päällystettä kuluttavat henkilöautojen nastarenkaat. Valitsimme kohteen massaan suurempikokoisen kiven, koska liikennemäärä ja ajonopeus ovat suuremmat kuin tavanomaisissa kiertoliittymissä.

NCC Viaco Roundtop -päällysteessä on panostettu erittäin laadukkaaseen kiviainekseen ja lujaan sideaineseokseen. Viaco -tuoteperheen päällysteet on kehitetty eri käyttöolosuhteisiin, kestämään kulutusta ja säänvaihteluja tavanomaisia asfaltteja paremmin.

- Kohde oli erittäin haastava, koska ramppi on lähes ainoa kulkuyhteys Jyväskylästä Helsinkiin. Päällystystyö tehtiinkin yöllä, jotta häiritsimme tienkäyttäjiä mahdollisimman vähän. Haaste oli myös kiinnostava, sillä saimme nyt tehdä erikoispäällystettämme kohteeseen, jossa olosuhteet ovat erittäin vaativat.

“Vaihtoehtoisilla tuotteillamme tarjoamme päällysteille pidempää elinkaarta. Haluamme kehittää alaa ja tehdä asioita paremmin. Tuota ramppia ei tarvitse päällystystyön vuoksi sulkea moneen vuoteen.”

- Tuotepäällikkö Sara Väänänen

SaraVäänänen_5606_500x500px
Väänänen Sara

Tuotepäällikkö, Asfaltti, NCC Industry