Tiedote töiden etenemisestä 46/2021

Työajat ja käynnissä olevat työvaiheet

Rakennuksen perustustyöt etenevät ja työmaalla tehdään parhaillaan porapaalutusta ja lämpökaivojen porausta. Bentoniittimaton asennusta varten tehtävä pohjabetonointi aloitetaan ensimmäiseltä lohkolta ensi viikolla. Pohjabetonointia seuraa vesitiiviin bentoniittimaton asennus, jonka jälkeen aloitetaan pohjalaatan raudoitus- ja valutyöt.

Ensimmäisen torninosturin kasaus on saatu valmiiksi ja torninosturi on työmaan käytössä maanantaista 22.11 alkaen.

Työskentelyajat

- Viikolla 47 työskentelemme ma-la klo 7.00-18.00.