Tiedote töiden etenemisestä 39/2021

Työajat ja käynnissä olevat työvaiheet

Rakennuksen purkutyöt ovat loppusuoralla. Rakennuksen pohjalaattaa on purettu hydraulista iskuvasaraa käyttäen, ja tästä on aiheutunut jatkuvaa meluhaittaa lähiympäristöön. Pohjalaatan purkutyöt on nyt saatu valmiiksi, eikä hydraulisen iskuvasaran käytöstä johtuvaa jatkuvaa meluhaittaa ole enää tiedossa. Ensi viikolla ajamme pois jäljellä olevaa purkujätettä ja mikäli sen alta paljastuu vielä purettavia rakenteita, tullaan ne poistamaan hydraulista iskuvasaraa käyttäen.

Maankaivuutyöt edistyvät ensimmäisellä lohkolla ja porapaalutusta varten tehtävän murskepedin työt on päästy aloittamaan. Rakennuksen maalämpökaivojen poraus alkaa 6.10. Porapaalutus aloitetaan 11.10 alkavalla viikolla (vk 41).

Työmaalta ajetaan ensi viikolla pois kaivumaata ja purkujätettä. Työmaa-liikenteestä voi aiheutua hetkellistä haittaa muulle liikenteelle.                    

Työskentelyajat

- Viikolla 40 työskentelemme ma-pe klo 7.00-18.00.

- Meluaviksi luokiteltavia töitä tehdään arkisin 7.00-18.00 välisenä aikana.