Tiedote töiden etenemisestä 36/2021

Työajat ja käynnissä olevat työvaiheet

Rakennuksen pohjalaatan purkutyö etenee ja pohjalaatasta on nyt purettu noin puolet. Pohjalaattaa puretaan hydraulista iskuvasaraa käyttäen ja tästä aiheutuu meluhaittaa ympäristöön. Purkujätettä ajetaan pois työmaalta Aleksis Kiven kadun länsipään portista vielä ensi viikon ajan, jonka jälkeen ajo siirretään itäpään porttiin. Kuorma-autoliikenteestä voi aiheuta hetkellistä haittaa myös muulle liikenteelle.


Kaivantoa reunustavan ponttiseinän ankkurit on juotettu kallioon ja ne päästään jännittämään ensi viikon loppupuolella.


Työskentelyajat
- Työmaalla työskennellään tulevana lauantaina klo 7.00-18.00 ja sunnuntaina klo 8.00-16:00.
- Ensi viikolla työskentelemme ma-pe klo 7.00-18.00, la 7.00-18.00 ja su 8.00-16.00.
- Meluaviksi luokiteltavia töitä tehdään kutenkin meluilmoituksen mukaisesti arkisin klo 7-18 ja lauantaina klo 8-16. Muina aikoina teemme tavanomaisia rakennus- ja purkutöitä, joita ei luokitella melutyöksi.