Tiedote töiden etenemisestä 35/2021

Työajat ja käynnissä olevat työvaiheet

Rakennuksen pohjalaatan purkutyö etenee ja pohjalaatasta on nyt purettu 1/3. Pohjalaattaa puretaan hydraulista iskuvasaraa käyttäen ja tästä aiheutuu meluhaittaa ympäristöön. Purkujätettä ajetaan pois työmaalta ensi viikon maanataista alkaen Aleksis Kiven kadun länsipään portista. Kuorma-autoliikenteestä voi aiheutua hetkellistä haittaa myös muulle liikenteelle.

Kaivantoa reunustavan ponttiseinän suihkuinjektointi on nyt saatu valmiiksi ja ponttiseinän ankkurointi on edennyt puoliväliin. Maankaivuutyöt aloitetaan kaivannon pohjoisen puoleiselta sivulta viikolla 37. Kaivuutöissä vanhan pohjalaatan alta poistetaan olemassa olevaa maa-ainesta uuden rakennuksen perustamistasoon.


O-talon osalta katon höyrynsulku ja räystästyöt on saatu valmiiksi. 1 -vaiheen kantavat teräsrakenteet ovat valmistuksessa ja 2-vaiheen paikan päällä otetut tarkistusmitat on lähetetty teräspalkkitoimittajalle ja palkit menevät valmistukseen lähiaikoina. Olemassa olevaa talotekniikkaa on 2-osalla siirretty uusien rakenteiden tieltä.


Työskentelyajat:
- Työmaalla työskennellään ensi viikolla ma-pe klo 7.00-18.00