Tiedote töiden etenemisestä 22/2021

Työajat ja käynnissä olevat työvaiheet

Aleksis Kiven katu 5:ssa sijaitsevan rakennuksen purkutyöt etenevät ja töitä tehdään tällä hetkellä myös viikonloppuisin. Purku- ja rakennustöistä aiheutuu valitettavasti myös jonkin verran meluhaittaa lähiympäristöön.

Purkutyötä tehdään toistaiseksi arkisin klo 7-21 väliseinä aikana, lauantaisin klo 7-19 ja myös tulevana sunnuntaina klo 7-16.

Helsingin kaupungin melutiedotteen mukaisesti tavanomaisia rakennus- ja purkutöitä voidaan tehdä päivittäin klo 7-22. Erityistä meluhaittaa aiheuttavia töitä, joita ovat esimerkiksi hydraulisen iskuvasaran käyttö, pontitus, paalutus ja louhinta, voidaan tehdä arkisin 7-18 ja kahtena lauantaina kuukaudessa klo 8-16.

Työmaalla parhaillaan käynnissä oleva rungon raskaspurku toteutetaan pääasiallisesti pitkäpuomikoneella pulverointikouraa käyttäen. Pitkäpuomikoneella tehtävää normaalia purkutyötä ei luokitella melutyöksi.

Rakennuksesta syntyvästä purkujätteestä eritellään betoni ja teräs, jonka jälkeen purkujäte lastataan jätelavoille ja kuljetetaan kierrätykseen. Myös purkujätteen lastauksesta aiheutuu meluhaittaa ympäristöön, mutta tämä työvaihe pyritään tekemään aina meluilmoituksen mukaisten aikojen puitteissa.