Liikennejärjestelyt

Työmaa aiheuttaa liikennejärjestelyiden muutoksia auto- ja pyöräliikenteelle sekä jalankulkijoiden reitteihin.

 

Aleksis-kiven-katu-tyomaakartta_web_FI_2021_Building

Mitä työmaalla tehdään? 

Osoitteeseen Aleksis Kiven katu 5 rakennetaan uusi toimistorakennus. Nykyisen rakennuksen sisäpurku on käynnissä ja rungon purku alkaa viikon 19 aikana. Uuden talon rakentaminen käynnistyy heti purkutöiden jälkeen ja valmistumien on syyskuussa 2024.

Millä alueella töitä tehdään?

Työt tehdään työmaa-aitauksen sisäpuolella. Purettava ja uudelleen rakennettava kiinteistö on Aleksis Kiven kadun puolella korttelia, joten pääasiallisesti rakentaminen tapahtuu sillä puolen.

Työmaan porteista kaksi sijaitsee Satamaradankadun puolella ja työmaan logistiikka ohjataan työmaalle pääasiassa näistä porteista. Ulosajo työmaa-alueen sisäpuolelta on myös Aleksis Kiven kadulla työmaa-aitauksen länsipäässä.

Miten työmaa vaikuttaa lähiympäristön elämään?

Hanketta varten tehtävät liikennejärjestelyt vaikuttavat lähiympäristöön etenkin Aleksis Kiven kadulla ja Kustaankadulla. Hankkeen aikana tulee olemaan melua aiheuttavia työvaiheita.

  • Ensimmäinen melutyöksi luokiteltava työvaihe on ponttiseinän lyönti ja suihkupaalutus. Nämä työvaiheet tullaan arviolta tekemään heinä-elokuun vaihteessa 2021. Töiden kesto on yhteensä 5vk.  
  • Seuraava melua aiheuttava työvaihe on porapaalutus ja maalämpökaivojen poraus. Nämä työvaiheet tullaan aloittamaan lokakuussa 2021 ja ne päättyyvät tammikuussa 2022.

Meluavat työvaiheet tehdään meluilmoituksen mukaisesti arkisin 7-18 ja lauantaisin 7-16 välisenä aikana. Meluavista työvaiheista lähetetään erikseen naapuritiedotteet.

Miten työt vaikuttavat liikenteeseen?

Liikennejärjestelyt pyritään tekemään työmaan kohdalla siten, että ne vaikuttavat mahdollisimman vähän lähiympäristöön. Vaikutuksia kuitenkin on.

  • Teollisuuskadulta käännyttäessä Kustaankadulle, läpiajo Aleksis Kiven kadulle on kielletty. Kiertotie on kuitenkin olemassa Satamaradankadun kautta Fleminginkadulle ja sieltä Aleksis Kiven kadulle.
  • Aleksis Kiven kadun idästä länteen päin johtava ajoväylä tullaan siirtämään AKK:n keskellä kulkevan pyörätien tilalle.

Tilanne paranee Aleksis Kiven kadulla olennaisesti, kun liikenne voidaan palauttaa kaksisuuntaiseksi toukokuun alussa.

Vaikutukset julkiseen liikenteeseen:

HSL:n runkolinjat 500 ja 510 ovat olleet poikkeusreitillä Pasilaan päin marraskuusta 2020 lähtien. Liikennejärjestelyjen muutostyöt ovat käynnissä Aleksis Kiven kadulla ja bussiliikenne päästään palauttamaan AKK:lle vk 18 aikana. Liikennejärjestelyistä ei aiheudu muuta haittaa julkiselle liikenteelle.

Vaikutukset pyöräliikenteeseen:

Työmaan ohitse pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvät pyörätiet. Kun ajorata siirretään pyörätien päälle Aleksis Kiven kadulla, siirretään pyörätie kulkemaan etelän puoleisen ajoradan reunaan. Pyörätie tullaan eristämään muusta liikenteestä raskassuojin, jotta pyöräilijöille saadaan turvallinen kulku työmaan ohitse.

Vaikutukset jalankulkijoille:

Aleksis Kiven kadun pohjoisen puoleinen, sekä Kustaankadun lännen puoleinen kävelytie ovat poissa käytöstä koko työmaan ajan. Jalankululle on tehty uusi suojatie AKK:n yli etelän puoleiselle kävelytielle, jotta työmaan ohi kulkeminen on mahdollista.

Vaikutukset autoliikenteeseen:

Teollisuuskadulta käännyttäessä Kustaankadulle, läpiajo Aleksis Kiven kadulle on kielletty. Kiertotie on kuitenkin olemassa Satamaradankadun kautta Fleminginkadulle ja sieltä Aleksis Kiven kadulle.

Aleksis Kiven kadun idästä länteen päin johtava ajoväylä tullaan siirtämään AKK:n keskellä kulkevan pyörätien tilalle.

Kuinka kauan liikennejärjestelyt ovat voimassa?

Lähtökohtaisesti järjestelyt ovat voimassa koko työmaan ajan eli syyskuun 2024 loppuun asti. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan aina erikseen.