Liittymän parantaminen ja sujuvoittaminen Keski-Uudellamaalla

Poikkitien parantamisen myötä liittymästä tuli entistä jouhevampi autoilijoille ja turvallisempi jalankulkijoille.

Poikkitien ja Järvenpääntien/ Sibeliuksenväylän liittymää parannettiin rakentamalla kiertoliittymä sekä alikulkukäytäviä. Kokonaisurakkana tehty työ kattoi vesihuoltolinjojen, katurakenteiden sekä teräsrunkoisen meluseinän rakentamisen lisäksi kolmen laattasillan rakentamisen.

Rakennushankkeen eri vaiheisiin kuului mm. olemassa olevan tien leventäminen, uuden tien rakentaminen, jalankulku- ja pyöräteiden sekä alikulkukäytävien rakentaminen, meluesteiden rakentaminen ja valaistuksen uusiminen. Lopputuloksena oli entistä sujuvampi ja turvallisempi liittymä niin jalankulkijoille kuin autoilijoille.