Pakilanpuisto, Helsinki

Pakilanpuiston allianssihankkeessa Helsingissä sijaitsevan Länsi-Pakilan alueen päiväkoti- ja koulurakennukset ajanmukaistettiin ja niistä tehtiin tilajärjestelyiltään opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien toiminnoille asetettujen vaatimusten mukaiset.

Pakilanpuiston allianssihanke toi uudet koulu- ja päiväkotitilat Pakilan lapsille

Vuonna 2019 kehitysvaiheella alkaneessa, kaksivaiheisessa hankkeessa Helsingin kaupungin kumppaneina toimivat NCC, Työyhteenliittymä Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy ja Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen OY ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy sekä Ideastructura Oy.

Pakilanpuisto on monipuolinen kokonaisuus, joka yhdisteli sujuvasti allianssityöskentelyä, uudisrakentamista, korjausrakentamista sekä puurakentamista – kaikkea näitä yhdessä hankkeessa.

Helsingissä sijaitsevan Länsi-Pakilan alueen päiväkoti- ja koulurakennukset ajanmukaistettiin ja niistä tehtiin tilajärjestelyiltään opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien toiminnoille asetettujen vaatimusten mukaiset.

Hanke toteutettiin vaiheittain: Rakennustöiden ensimmäinen vaihe aloitettiin syksyllä 2020 ja se valmistui alkuvuodesta 2022. Tuloksena oli uusi, puurakenteinen koulurakennus 3.-9. luokkien pääkouluksi sekä nuorisotalon käyttöön. Lisäksi olemassa olevaan alakoulurakennukseen toteutettiin laaja toiminnallinen ja tekninen peruskorjaus.

Syksyllä alkoi 2022 toinen vaihe, joka sisäsi uudisrakennuksen päiväkodille ja Pakilan alakoulun 1.-2. luokille. Rakennukseen sijoittui myös pienten monivammaisten lasten (MOVA) sekä toiminta-alueittain etenevän opetuksen (TOI) yksiköt. Hanke valmistui kokonaisuudessaan loppuvuonna 2023. Tilat otettiin käyttöön alkuvuoden 2024 aikana.

NCC on toteuttanut samalle alueelle myös Namika Areenan, jonka tiloja käytetään päiväaikaan koulun liikunnanopetukseen.