Pakilanpuiston allianssihanke tuo uudet koulu- ja päiväkotitilat Pakilan lapsille

Kaksivaiheinen päiväkoti- ja koulurakennuskokonaisuus on saatu aikataulun mukaisesti päätökseen tammikuussa 2024. Helsingin kaupunki on vastaanottanut hankkeen toisessa vaiheessa Elontielle toteutetut tilat, jotka otetaan käyttöön viikolla 9.

Pakilanpuiston allianssihankkeessa Helsingissä sijaitsevan Länsi-Pakilan alueen päiväkoti- ja koulurakennukset ajanmukaistettiin ja niistä tehtiin tilajärjestelyiltään opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien toiminnoille asetettujen vaatimusten mukaiset. Hankkeessa yhdistettiin kolme erillistä koulu- ja päiväkotihanketta ja tavoitteena oli löytää paras kokonaisratkaisu toiminnan, kaupunkikuvan ja kustannusten kannalta. 

Vuonna 2019 kehitysvaiheella alkaneessa, kaksivaiheisessa hankkeessa Helsingin kaupungin kumppaneina toimivat NCC, Työyhteenliittymä Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy ja Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy sekä Ideastructura Oy.

– Allianssimalli toimi pitkässä hankkeessa erinomaisesti. Suurin työ yhteisten toimintatapojen löytämiseksi tehtiin hankkeen kehitysvaiheen ja ensimmäisen toteutusvaiheen aikana. Tuolloin muodostettiin ketterä tapa toimia ja se kantoi hankkeen loppuun saakka. Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille osapuolille pitkään jatkuneesta, sujuvasta yhteistoiminnasta, Esa-Petri Leppänen, NCC:n työpäällikkö sanoo.

Tulevat käyttäjät tiiviisti mukana tilojen suunnittelussa

Elontielle noussut puuverhoiltu uudisrakennus koostuu kolmesta siivestä, joiden yhtymäkohdassa on koko rakennuksen sydän eli kaikkien yhteiskäytössä olevat tilat. Tilojen suunnittelun ja toimintojen sijoittelun lähtökohtana on ollut päivittäisen toiminnan sujuvuus ja joustava käyttö. Yhteiskäyttöisten tilojen ohella on haluttu varmistaa eri ryhmille myös selkeästi omat alueensa.

– Uskon, että tilojen käyttöönoton jälkeen tulevilta yllätyksiltä vältytään, sillä suunnitelmia on päiväkodin johtajan ja koulujen rehtorien, sekä heidän välityksellään muun henkilökunnan kanssa, käyty ahkerasti läpi, sanoo Ilari Suomalainen, käyttäjäkokouksia vetänyt Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan projektiarkkitehti.

Kaksikerroksinen rakennus on suunniteltu sulautumaan mahdollisimman luontevaksi osaksi ympäröivää pientaloaluetta. Hankkeen aikana on kuunneltu myös alueen asukkaiden mielipiteitä ja toiveita rakennuksen ja pihan suhteen, jotta lopputuloksena olisi mahdollisimman toimiva osa lähiympäristöä.

Rakennuksen toteutuksessa on painotettu energiatehokkuutta ja maalämpöä lämmitykseen käyttävän rakennuksen energiatehokkuus onkin luokassa A. Suunnittelussa on huomioitu pitkään elinkaareen liittyvä muunneltavuuden vaatimus. Talotekniset asennukset ja tilasuunnittelu on toteutettu mahdollistamaan huonetilojen myöhempi uudelleenjärjestäminen toiminnan muuttuessa.

Käyttöönotto hiihtolomaviikon jälkeen

Hanke toteutettiin vaiheittain. Rakennustöiden ensimmäinen vaihe Halkosuontiellä aloitettiin syksyllä 2020 ja se valmistui alkuvuodesta 2022. Tuloksena oli uusi, puurakenteinen koulurakennus 3.-9. luokkien pääkouluksi sekä nuorisotalon käyttöön. Lisäksi olemassa olevaan alakoulurakennukseen toteutettiin laaja toiminnallinen ja tekninen peruskorjaus.

Vaihe kaksi Elontiellä alkoi vuonna 2022 ja se sisälsi uudisrakennuksen päiväkodille ja Pakilan alakoulun 1.-2. luokille. Rakennukseen sijoittuu myös pienten monivammaisten lasten (MOVA) sekä toiminta-alueittain etenevän opetuksen (TOI) yksiköt.

Kaikkiaan hankkeessa toteutettiin uudet toimivat ja terveelliset tilat 950 koululaiselle, 240 päiväkotilapselle ja 18 vaikeimmin vammaiselle lapselle sekä nuorisotalolle.

Hanke valmistui kokonaisuudessaan tammikuussa 2024, jolloin Helsingin kaupunki vastaanotti vaiheen kaksi tilat. Päiväkotilapset, koululaiset sekä henkilökunta pääsevät uusiin tiloihin Elontielle viikolla 9.

Kuva © Anders Portman / Kuvatoimisto Kuvio Oy