Kiertoliittymällä vilkasliikenteisestä liittymästä sujuvampi liikenteelle

Nokiantien ja Tesoman valtatien liittymässä liikennöi keskimäärin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Aiemmin liikennevaloilla ohjatun risteyksen uusimistöissä kunnostettiin samalla liittymän ympäristöä.

Lähtökohta

Vilkkaasti liikennöity Nokiantien ja Tesoman valtatien risteys Tampereen Raholassa oli ohjattu liikennevaloilla. Vuorokaudessa keskimäärin 10 000 autoilijan liikkumista haluttiin sujuvoittaa kiertoliittymällä. Samalla kevyenliikenteen väyliä haluttiin parantaa.

Toteutus

Tesoman valtatietä ja Nokiantietä parannettiin yhteensä 700 metrin alueelta. Tietöiden aikainen häiriö ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle pyrittiin minimoimaan liikenteenohjauksella ja mm. tekemällä ajoteiden päällystykset yöaikaan. Vilkasliikenteisen liittymän päällystäminen oli ajallisesti tarkasti määritetty jotta pohjalle tuleva murske pysyi tasaisesti kantavana päällystämisen aikana ja mahdolliselta lisätyöltä vältyttiin. 

Teille laitettiin keskisaarekkeet ja tehtiin uudet kaistajärjestelyt. Alueella sijaitsevien linja-autopysäkkien järjestelyt parannettiin ja reunakivet, asfaltit sekä hulevesijärjestelmät uusittiin ja asennettin 15 uutta kaivoa. Kevyen liikenteen väyliä parannettiin yhteensä 1500 metrin alueelta: väylää levennettiin osassa aluetta, väylille laitettiin ajoratamaalaukset ja tehtiin suojatiejärjestelyt sekä laitettiin uusi asfalttipäällystys. Alueen katuvalaistus uusittiin kuten myös katupuut ja nurmialueet. Puistokäytäville laitettiin uutta murskepintaa 400 m2. Kiertosaarekkeeseen tehtiin ainutlaatuinen koivukuvio värikkäillä betonikiveyksillä ja saareketta elävöitettiin istutuksilla.