Museokoulurakennus Ilpola, Vantaa

Rajatorpan koulun uudisrakennuksen toteutuksen yhteydessä tehtiin Ilpolan museokoulurakennuksen korjaustyöt. Vuonna 1948 valmistunut Ilpola on Rajatorpan koulun osana toimiva kolmekerroksinen koulurakennus ja korjaustöillä haluttiin varmistaa, että rakennus on käyttäjilleen terveellinen ja turvallinen vielä pitkään.

Ilpolan koulu oli ensimmäinen sodan jälkeinen koulu Helsingin maalaiskunnassa ja sen pihapiiri suojeltiin asemakaavalla vuonna 2001. Vanha koulu on rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus ja alue puolestaan kylärakenteen ja kulttuurimaiseman säilymisen kannalta tärkeä pihapiiri. Rakennuksessa tehdyillä korjaustöillä varmistettiin käyttäjille turvalliset ja terveelliset tilat sekä parannettiin tilojen toimivuutta uuden opetussuunnitelman mukaisessa koulutyössä. Ilpolan koulun suunnittelu- ja korjaustyöt tehtiin osana Rajatorpan uuden koulun rakennustöitä ja kouluallianssia. Työt jaettiin kahdelle vuodelle niin, että ne voitiin toteuttaa koulun kesälomien aikana koulutyötä häiritsemättä.