Moottoritie E18 Hamina – Vaalimaa

NCC päällysti 32 km pitkän moottoritieosuuden Haminasta Vaalimaalle. Uuden moottoritielinjan päällystystyöt tehtiin 2016 ja 2017.

Moottoritie rakennetaan vaiheittain valmiiksi ja tässä vaiheessa sopimukseen kuului rakennusajan päällysteet. Myöhemmin Tieyhtiö rakennuttaa vielä kaksi lisäpäällystekerrosta moottoritielle, joten rakennusajan päällysteet ja ratkaisut pitää palvella myös myöhempiä päällystystöitä.

Kierrätysasfalttia hyödyntäen
Moottorietä on rakennettu myös kierrättäen, sillä pohjamassoissa hyödynnettiin vanhaa asfalttia, joka murskattiin ja hyödynnettiin uuden asfaltin ainesosana.

Tarkkaa aikataulutusta
Isossa projektissa aikataulutus oli tarkkaa. Sitä tarkastettiin viikoittaisilla aikataulupalavereilla ja koko ketjun etenemää seurattiin jatkuvasti. Lisäksi varauduttiin lisäresurssitarpeeseen. Varajärjestelmänä olivat esimerkiksi toisen työvuoron käyttöönottomahdollisuus ja toinen asfalttiasema, jolle oli varmuuden vuoksi haettu jo etukäteen lupa asfalttimassakapasiteetin lisäämisen varalta.

Asfaltin laatua seurattiin jatkuvasti ja projektilla oli oma laborantti sekä asfalttiasemalla siirrettävä mobiililaboratorio, joka palveli vain moottoritieprojektia. Laatutuloksia saatiin päivittäin hyvin pienellä viiveellä.

Vuonna 2018 NCC tekee vieressä kulkevan maantien 170 (vanhan 7-tien) kunnostuksen.

Eurooppatie E18 on kaikkiaan lähes 2 000 km pitkä tie Pohjois-Irlannin Craigavonista Venäjän Pietariin. Suomessa E18 kulkee Turusta Vaalimaalle 360 km matkan. Suomen viimeinen moottoritien pätkä Haminasta Vaalimaalle rakennettiin vuosina 2015 – 2018 ja avattiin liikenteelle 1.3.2018. Tieosuudella on pituutta 32 km ja sen arvo oli 265 miljoonaa euroa. Osuudella on 5 eritasoliittymää, 45 siltaa ja 220 metriä pitkä tunneli. Tämän projektin yhteydessä Vaalimaalle valmistui raskaan liikenteen pysäköintialue, ns. rekkaparkki, jossa on 461 raskaan liikenteen pysäköintipaikkaa. 

Joni Vasko_web_500x500
Vasko Joni

Työpäällikkö, Asfaltti Mobiilialue, NCC Industry