Konepajan lukio ja aikuislukio, Helsinki

NCC korjausrakentaa Konepajan lukiolle ja aikuislukiolle toimitilaa Töysänkatu 2 -kiinteistöön Vallilassa. Rakennushankkeessa on kokonaisuudessaan kyse vuosina 1942–87 rakennetun 8-kerroksisen opetus- ja toimistorakennuksen perusparantamisesta ja tilamuutoksista. Tilat valmistuvat kesään 2025 mennessä.

Konepajan lukion ja aikuislukion korjausrakentamishanke alkoi kehitysvaiheella, jossa laadittiin tarkennettu vaiheistusaikataulu ja viestintäsuunnitelma. Lisäksi tehtiin useita mallirakenteita, jotka katselmoitiin ja dokumentointiin. Mallirakenteiden perusteella päätettiin arkkitehtonisesti, teknistaloudellisesti ja rakenteellisesti sopivimmat rakenne- ja asennusratkaisut.

Nyt käynnissä olevat rakennustyöt valmistuvat vaiheittain niin, että viimeinen optiovaihe valmistuu ensi kesään 2025 mennessä.

NCC on tehnyt tilamuutoksia Konepajan lukion ja aikuislukion kampuksen käyttöön myös naapurikadulla osoitteessa Elimäenkatu 23. Kiinteistön omistaa eQ Yhteiskuntakiinteistöt ESR.

 

Työmaan tiedotteiden tilaus