Vanhasta maantiestä kevyen liikenteen väylä

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen paransi liikenneturvallisuutta samalla kun tieympäristön yleisilme kohentui. Valaistuksen uusiminen ja vihertyöt osana kokonaisurakkaa.

Lähtökohta

Ilottulan maantiellä 14832 välillä Haukilahti-Pulp on tiivistä omakotiasutusta. Tien kapeudesta, liittymätiheydestä ja suurista ajonopeuksista johtuen alueen kevyeen liikenteen olosuhteet olivat turvattomat. Tiellä liikennöi ajoittain raskastakin liikennettä lähistön tehtaille. 

Toteutus

Yhteensä 1,9 km pituisen tiealueen hanke toteutettiin kokonaisurakkana, johon kuului uuden maantien rakentaminen etäämmälle tonteista ja uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen vanhan maantien tilalle. Kevyen liikenteen väylän ja uuden maantien välille laitettiin 3-5 metrin nurmetettu välikaista. Ahtaimpien paikkojen välialueeksi laitettiin kiveystä ja reunakiveä. NCC hoiti myös tien valaistuksen uudistuksen ja vihertyöt.

Lopputuloksena alueen kevyen liikenteen kulkijoille saatiin turvallisemmat puitteet liikkumiseen mm. läheiselle koululle ja Joutsenoon. Tien siirtämisellä myös maantien eteläpuolisille tonteille aiheutuvat haitat vähenivät ja  tieympäristön yleisilme kohentui.