Pirkanmaan pyöräilyn laatukäytävien kehittäminen

Toteutimme Tampereen ja Kangasalan sekä Tampereen ja Pirkkalan välisten kevyen liikenteen laatukäytävien parannustyöt kokonaisurakkana.

Asiakkaan tarve

MAL-hankkeet ovat valtion ja kuntien yhdessä toteuttamia pieniä ja kustannustehokkaita hankkeita, joilla edistetään kulkutapajakauman muutosta Pirkanmaalla. Kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävät ovat kevyen liikenteen seudullisia ja alueellisia pääreittejä, jotka on määritelty Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa. NCC:n toteuttamissa urakoissa kehityskohteina olivat Tampereen ja Kangasalan sekä Tampereen ja Pirkkalan väliset kevyen liikenteen laatukäytävät.

NCC:n ratkaisu

Kesän ja syksyn 2015 aikana toteutetuissa urakoissa päällystettiin yhteensä noin 35 000 m2, josta valtaosa kevyen liikenteen väylille. Niiden päällysteiden alle asennettiin noin 30 000 m2 lasikuitukangasta ja 1 000 m2 teräsverkkoa. Väylien käytettävyyttä ja turvallisuutta parannettiin mm. massanvaihdoilla, leventämällä suoria osuuksia, loiventamalla kaarteita, rakentamalla valaistusta, uusimalla opasteita sekä parantamalla pysäkkien ja liittymäalueiden toimivuutta sekä näkyvyyttä betoni- ja luonnonkivirakentein. Olemassa olevia joukkoliikennereittejä parannettiin asentamalla uusia linja-autopysäkkikatoksia. Pysäkeille asennettiin myös polkupyöräkatoksia liityntäpysäköintiä varten.