Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kentän päällystäminen

NCC päällysti Päijät-Hämeen Jätehuollon energiajätteiden murskauslaitos MURRE:n, Asikkalan jäteaseman ja Kujalan jätekeskuksen hyötyjätteen käsittelykentät.

Asiakkaan tarve

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n käsittelykentillä varastoidaan muun muassa betonia, tiiltä, metallia ja puuta. Kun materiaaleja kuormataan, kauha raapii kentän pintaa. Tämän vuoksi pinta täytyy uusia 10–15 vuoden välein. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy pyrkii toiminnassaan vähentämään ympäristöhaittoja, ja tämä vaikutti myös päällysteen valinnassa.
- Otamme ympäristövastuun huomioon kaikessa toiminnassamme ja suosimme ympäristövastuullisia tuotteita. Meille on tärkeää edistää materiaalikierrätystä, kertoo rakennuttaja Jaakko Lilleberg Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:stä.
- Olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä NCC:n kanssa. Meille kerrottiin ”vihreästä asfaltista”, kun kentän päällystäminen tuli ajankohtaiseksi. Tutustuin tuotteesta saatuihin kokemuksiin ja perehdyin aiheeseen. Vakuutuin, että tuote on vähintään yhtä laadukas kuin asfalttibetoni”, Lilleberg sanoo.

NCC:n ratkaisu

NCC päällysti Päijät-Hämeen Jätehuollon Lahden puu- ja energiajätteiden murskauslaitoksen sekä Asikkalan jäteaseman ja Kujalan jätekeskuksen hyötyjätteen käsittelykentät NCC Green Asphaltilla. NCC Green Asphaltin massa sekoitetaan perinteistä matalamassa lämpötilassa. Tämä vähentää energiankulutusta noin viidenneksen ja hiilidioksidipäästöjä 25–30 prosenttia kuuma-asfaltin valmistukseen verrattuna.

Lisäksi menetelmä vähentää typpidioksidin, hiilimonoksidin, rikkidioksidin ja muiden aineiden päästöjä. Valmistusmenetelmä parantaa myös työympäristöä, sillä savua ja hajua ei synny ja lämpötila jää alhaisemmaksi kuin perinteisissä menetelmissä.
- Sillä oli meille merkitystä, koska sosiaalinen vastuu, kuten henkilöstön hyvinvointi, on meille tärkeää, Lilleberg sanoo.
- Massasta otetun näytteen perusteella laatu täyttää kriteerit. Nyt kahden vuoden jälkeen asfaltissa ei näy kulumisen merkkejä”, Lilleberg toteaa.

Petri Ahola_500x500
Ahola Petri

Maajohtaja, Asfaltti, NCC Industry