Jätkäsaaren Sukupolvienkortteli

Helsingin Jätkäsaaren Sukupolvienkorttelin muodostavat kolme kerrostaloa, joiden perusideana on yhteisöllisyyden lisääminen. Koti laajenee monikäyttöisiin yhteisiin tiloihin, jotka luovat kohtaamisia.

Sukupolvienkortteli on Setlementtiasuntojen kehittämä konsepti, joka on Suomessa vielä uutta. Yhteistilat on suunniteltu erittäin huolellisesti koko korttelin asukkaille. Kodin jatkeena on yhteisiä tiloja, joita asukas voi halutessaan hyödyntää. Yhteistä ovat esimerkiksi auditorio, kuntosali, pesula, kahvila ja oleskelutiloja sekä kuntopolkunakin toimiva sisäkatu. Yhteistilat on suunniteltu siten, että ne houkuttelevat spontaaniin kanssakäymiseen. Korttelin asukkaille tarjotaan myös yhteisöllisyyskoordinaattorin palveluja.

Palkinto uudelle ajattelulle

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myönsi Vuoden Parhaat Ara-neliöt -tunnustuspalkinnon Sukupolvienkorttelille. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään ARAn rahoittamalle, esimerkillistä kehittämisotetta sisältävälle uudisrakentamis- tai perusparantamiskohteelle. ARA halusi palkita ”vähimmäistasoa korkeampaa laatua” ja samalla elinkaarikustannuksiltaan kohtuuhintaista asumista. Hankkeessa piti myös osoittaa esimerkillistä kehittämisotetta.

Sukupolvienkorttelissa on kolme toimijaa, joista keskeisin on Setlementtiasunnot. Se rakennutti kortteliin vuokra-asuntoja sekä asuntoja liikuntaesteisille henkilöille. Kortteliin rakennuttivat myös Asuntosäätiö Hitas-säännösteltyjä omistusasuntoja ja HOAS opiskelija-asuntoja. NCC rakensi Setlementtiasuntojen ja Asuntosäätiön kohteet.

Korkeatasoinen kaupunki-innovaatio

Sukupolvienkorttelissa on asuinrakennuksissa poikkeuksellisia tiloja, kuten esimerkiksi arkkitehdin suunnittelemaa tilataidetta. Visuaalisuuteen ja viihtyvyyteen on kiinnitetty aivan erityistä huomiota. Hitas-asunnoissa on myös käytetty poikkeuksellisen korkeatasoisia materiaaleja ja kodinkoneita. Yhteisöllisen asumisen konsepti on herättänyt runsaasti kiinnostusta aina ulkomaita myöten.

Sukupolvienkorttelin asuintalot valmistuivat vaiheittain. Työmaan aikana esimerkiksi asukkaiden kulkureiteille tehtiin erityisiä toimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi.

Asuntorakentamiskohteena Sukupolvienkortteli oli haastava ja monipuolinen työ, jossa NCC:n asiakaspalvelu ja hyvä yhteistyö eri tahojen kanssa korostui. Rakennuksessa on paljon korkeaa ja tavanomaisesta poikkeavia tiloja sekä rakentajaltakin luovuutta vaativia teoksia. Jätkäsaari on myös merellinen rakennuspaikka, joka vaatii osaamista sääolosuhteiden aiheuttamassa kosteudenhallinnassa. Voimakkaasti rakentuva Jätkäsaari on tila- ja logistiikkavaatimuksiltaan myös erityisosaamista edellyttävä paikka. NCC on yksi Jätkäsaaren uudistuvan kaupunginosan suurimmista asuntorakentajista.