Sukupolvienkortteli on yhteisöllisyyden rakentamisen edelläkävijä

Helsingin Jätkäsaareen valmistuu helmikuussa asuinkortteli, jonka perusideana on yhteisöllisyys. Koti laajenee yhteisiin tiloihin, jotka luovat kohtaamisia. Yhteisöllisyyskoordinaattori tulee vielä lisäämään aktiivisuutta.

Sukupolvienkorttelin konseptia voi sanoa Suomessa harvinaiseksi. Yhteistilat on suunniteltu erittäin huolellisesti koko korttelin asukkaille. Asukas voi hyödyntää yhteisiä tiloja, kuten pesulaa, aulan kahvilaa ja oleskelutiloja sekä kuntopolkunakin toimivaa sisäkatua. Yhteistilat on suunniteltu siten, että ne houkuttelevat spontaaniin kanssakäymiseen. Korttelin asukkaille tullaan myös tarjoamaan yhteisöllisyyskoordinaattorin palveluja.

Palkinto uudelle ajattelulle

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myönsi Vuoden Parhaat Ara-neliöt –tunnustuspalkinnon Sukupolvienkorttelille. ARA aloitti tunnustuspalkinnon jakamisen perinteen tänä vuonna. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään ARAn rahoittamalle, esimerkillistä kehittämisotetta sisältävälle uudisrakentamis- tai perusparantamiskohteelle.

Sukupolvienkorttelissa on kolme toimijaa, joista keskeisin on Setlementtiasunnot. Se rakennutti kortteliin vuokra-asuntoja sekä asuntoja liikuntaesteisille henkilöille.

Kortteliin rakennuttivat myös Asuntosäätiö Hitas-säännösteltyjä omistusasuntoja ja HOAS opiskelija-asuntoja. NCC rakensi Setlementtiasuntojen ja Asuntosäätiön kohteet.

Innostava kaupunki-innovaatio

Setlementtiasuntojen toimitusjohtaja Kimmo Rönkä on ollut yhteisöllisen konseptin keskeisenä kehittäjänä. Korttelin arkkitehtisuunnittelun on tehnyt arkkitehti Mari Matomäki Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy:stä. ARA halusi ”palkita vähimmäistasoa korkeampaa laatua” ja samalla elinkaarikustannuksiltaan kohtuuhintaista asumista. Hankkeessa piti myös osoittaa esimerkillistä kehittämisotetta.

Sukupolvienkorttelissa on asuinrakennuksissa poikkeuksellisia tiloja ja esimerkiksi arkkitehdin suunnittelemaa tilataidetta. Visuaalisuuteen ja viihtyvyyteen on kiinnitetty aivan erityistä huomiota. Hitas-asunnoissa on myös käytetty poikkeuksellisen korkeatasoisia materiaaleja.

Yhteisöllisen asumisen konsepti on herättänyt runsaasti kiinnostusta aina ulkomaita myöten.