Yhteisöllinen ja energiaomavarainen asuinalue Turun linnan kupeeseen

Rakennamme kivenheiton päähän Turun linnasta uniikkia asuinkohdetta. Harppuunakorttelin rakennuttajana toimii Merimieseläkekassa. Ensimmäiseksi Harppuunakortteliin nousee alueen luoteisreunalla sijaitseva Harppuunan Puosu -talopari; noin sadan asunnon kokonaisuus. Harppuunan Puosu valmistuu keväällä 2019.

Rakennamme Harppuunan Puosuun erikokoisia asuntoja aina kompakteista yksiöistä tilaviin neliöihin asti. Noin sadan asunnon kohde rakennetaan allianssiurakkana. Kahdesta talosta ja niitä yhdistävästä porrashuoneesta muodostuvan kokonaisuuden arkkitehtuurissa on hyödynnetty tilan kaikki neliöt innovatiivisesti ja asunnon luonnonvalon määrä on pyritty maksimoimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaisessa asunnossa on poikkeuksellisesti kaksi poistumistiereittiä erillisiin poistumistieportaisiin ja asuntojen turvallisuuteen on suunnittelussa kiinnitetty erityistä huomiota.

Ensimmäisenä rakensimme Harppuunakorttelin hehtaarin kokoisen autohallin, jonka sisäpuoli toimii korttelin valmistuttua talojen suljettuna sisäpihana sisältäen mm. juoksuradan. Koko korttelin kokonaisala on noin kolme hehtaaria.

Kestävän kehityksen näkökulmat huomioon

Korttelin energiaomavaraisuus on korkea, sillä energiaa tuotetaan yli 70 maalämpökaivon ja talojen katoille sijoitettavien aurinkosähköpaneelien avulla. Pihakannen lämmöneristeenä ja kevennyksenä on käytetty vaahtolasia. Kyseessä onkin toistaiseksi Suomen toiseksi suurin vaahtolasikohde. Parkkihallin alapuolinen vaahtolasikerros toimii Suomen suurimpana hulevesien viivytyskenttänä, mikä on ratkaisuna varsin poikkeuksellinen. Pihakannen lumensulatus toteutetaan energiatehokkaasti ilma-vesilämpöpumpuilla.

Erityisen Harppuunakorttelista tekevät myös autoton ja turvallinen sisäpiha, toiminnallisuuteen aktivoiva pihapiiri sekä korttelin keskelle rakennettu Korttelitalo – kaikkien asukkaiden yhteistoimintatila yleistiloineen ja erilaisine saunoineen. Kortteliin suunniteltu palveluverkko on asukkaita palveleva järjestelmä, esimerkiksi saunan ja yhteistilojen varaamiseen ja oman asunnon tietojen tarkasteluun. Asuntojen huoneistojakauma ja tilaratkaisut on suunniteltu siten, että ne soveltuvat kaiken ikäisille ja ovat joustavia elämän muutoksissa.

Hanke toteutetaan NCC:n Vastuullinen työmaa -toimintamallin mukaisesti. Malli kattaa kaikki kestävän kehityksen näkökulmat työmaalla kooten vastuulliset teot konkreettisiksi ja mitattaviksi toimenpiteiksi. Harppuunakorttelin työmaan tavoitteena on muun muassa vähentää kaivinkoneiden ja kuorma-autojen joutokäyntiä, kehittää työmaan jätehuoltoa ja viestiä sidosryhmien kanssa muun muassa sosiaalisen median kanavissa.

Harppuunakortteli
granqvist_jari
Granqvist Jari

Työpäällikkö, Rakentaminen, Länsi-Suomi, NCC Building Nordics