Hämeenkylän koulu, Vantaa

Hämeenkylän koulun monitoimiset ja joustavat oppimistilat rakennetaan yleisiksi tai erikoisvarustelluiksi työskentelyalueiksi, jotka tukevat perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja pedagogiikkaa. Uusi koulu valmistuu käyttöön elokuussa 2020 ja se korvaa vanhan Hämeenkylän koulurakennuksen, joka purettiin vuonna 2017.

Hämeenkylän uusi koulu kuuluu samaan allianssiprojektiin vuoden 2019 lopussa valmistuneen Rajatorpan koulun kanssa. Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat näin ollen samat sopimusosapuolet ja Vantaan kumppaneina hankkeessa toimivat NCC Suomi Oy sekä työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Fronde-lius+Keppo+Salmenperä Oy. Rakennusprojekti käynnistyi helmikuussa 2019 rakentamista valmistelevilla maarakennustöillä ja toukokuussa päästiin jo muuraamaan uuden koulurakennuksen peruskivi.

Allianssi on osallistanut alueen asukkaita tähän mennessä esimerkiksi ulko- ja sisätilojen suunnitteluun ja koulun henkilökunta sekä oppilaat osallistuvat suunnittelun kaikkiin vaiheisiin muun muassa opettajien suunnittelupäivissä ja yläkoulun luokkien oppilasraadilla. Tämän lisäksi Hämeenkylän koulun kuudesluokkalaiset ovat visioineet sitä, millainen tulevaisuuden koulu voisi olla. Näitä ideoita hankkeen arkkitehdit hyödyntävät suunnittelutyössään.

Tilat suunnitellaan pedagogiikkaa ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa tukeviksi

Hämeenkylän vanha koulurakennus purettiin vuonna 2017 ja koulu toimiikin tällä hetkellä väistötiloissa kolmessa eri paikassa: 1.-2. luokkien opetus Variston opetuspisteessä, 3.-6. luokkien opetus Tuomelan opetuspisteessä ja 7.-9. luokkien opetus Sanomalan opetuspisteessä.

Koska uusilla tiloilla voi olla myös koulun ulkopuolisia iltakäyttäjiä varsinaisten koulutyöskentelyaikojen ulkopuolella, jaotellaan tilat toiminnoiltaan julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin tiloihin siten, että niiden käyttö on joustavaa eri tilanteissa ja tarpeissa. Koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan myös erillinen liikuntahalli.

Jaakko_Hakala
Hakala Jaakko

Työpäällikkö, Toimitilarakentaminen, pks, NCC Building Nordics