Viikkotiedote 14/2020

  • Kohteen purkutyöt etenevät suunnitellusti.
  • Suuremmilta yllätyksiltä ollaan toistaiseksi vältytty.
  • Tällä hetkellä välipohjan imutyöt etenevät 2. ja 1. kerroksissa sekä kellarissa.
  • Meluilmoitusta on jatkettu 31.5.2020 asti.
  • Imutyöt kestävät arviolta vielä huhtikuun ajan.
  • Kellaritiloissa maanvaraisen lattian purkutyöt ovat käynnissä.
  • Sisäpuolisia tiloja on keilattu purun jälkeen 3D-mallinnusta varten.
  • Olemme ottaneet erilaisia toimenpiteitä käyttöön koronaviruksen ehkäisemiseksi. Esimerkiksi rajoitamme käyntejä työmaatoimistossa sekä olemme lisänneet siivous kertojen määrää.
  • Toistaiseksi koronavirus ei ole vaikuttanut työmaahan.