Lehdistötiedotteet

Lehdistötilaisuus: edistyksellistä puurakentamista Linnanfältin uudella puutaloalueella

Kutsumme median edustajat tutustumaan Kruunuasuntojen puukerrostalohankkeeseen Turun Linnanfälttiin perjantaina 22.11. klo 12:00 Päivänsäde 3:n työmaalla osoitteessa Raitiokuja 4. Kruunuasuntojen, rakennusyhtiö NCC:n ja puuelementtejä valmistavan VVR Woodin asiantuntijat ovat paikalla vastaamassa toimittajien kysymyksiin. 

Vallilan Konepajalla juhlittiin Fredriksbergin B- ja C-talojen harjannostajaisia

Konepajan alueelle nousevan toimistokompleksin, Fredriksbergin, B- ja C -talojen harjannostajaisia juhlittiin torstaina 7.11.2019. Uudet toimitilat tuovat lisää palveluita sekä noin 2000 työpaikkaa alueelle. Fredriksbergissa yhteisöllisyys ja uudenlainen palvelukonsepti yhdistyvät ekologiseen ja moderniin toimitilaan osana historiallista kaupunkikuvaa.

Ympäristökuormitus määrittää rakennusten arvon tulevaisuudessa

Rakennuksen hiilijalanjälki ja ympäristökuormitus tulevat vaikuttamaan lähivuosina merkittävästi asuntojen ja kiinteistöjen arvoon. Rakennusalalla on viimeistään nyt otettava ympäristövaikutusten minimointi hankkeiden suunnittelun tavoitteeksi.

NCC rakentaa Helsingin kaupungille neljä kerrostaloa Pasilan Postipuistoon

NCC on sopinut Helsingin Asuntotuotannon (Att) kanssa neljän kerrostalon rakentamisesta Pohjois-Pasilan uudelle Postipuiston alueelle. Hankkeet muodostavat kaksi vierekkäistä korttelia ja niissä on yhteensä 371 asuntoa. Hankkeiden yhteisarvo on yli 77 M€.

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN: Uusi moottoroitu sääsuoja edistää puurakentamista

NCC rakentaa Kruunuasunnoille Turun Linnanfälttiin kahta puukerrostaloa, jotka valmistuvat täysin uudenlaisen sääsuojan alla. Tervetuloa katsomaan sähkömoottoreilla toimivaa Rami-Tower-sääsuojaa lehdistötilaisuuteemme. Tilaisuus pidetään työmaalla perjantaina 22.11. klo 12:00 osoitteessa Raitiokuja 4. 

Espoon Leppävaarassa juhlittiin OOPS’in rakentamisen aloitusta

Leppävaaraan nousee yksi pääkaupunkiseudun suurimmista kiinteistökehityshankkeista, joka tuo alueelle lähes 100 000 neliömetrin edestä toimisto- ja liiketilaa, vapaa-ajan toimintoja, hotellin sekä asuntoja. NCC on kehittänyt alueen Hatsinanpuistoon uuden konseptin OOPS’in, jossa hyvinvointi, luonto ja yhteistyö tukevat liikkuvaa työelämää. Ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioidaan alueen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kiviainesalueilla lisätään biodiversiteettiä suomalaisten innovoimalla NCC Kielo® -konseptilla

Kiviainesalueilla lisätään luonnon monimuotoisuutta ja luonnontilan palauttamista alueiden omat erityispiirteet huomioiden. Suomalaiset kehittivät NCC:llä jo vuonna 2012 NCC Kielo® -konseptin, joka on nyt laajentunut Suomesta yrityksen pohjoismaiseksi toimintatavaksi ja rekisteröidyksi tuotemerkiksi.

Asfalttityöntekijät ovat huolissaan ylinopeuksien aiheuttamasta turvallisuusriskistä päällystystyömailla

NCC:llä on käytössä mobiilikäyttöinen Synergi-sovellus, jonka avulla henkilöstö voi tehdä työhön liittyviä turvallisuushavaintoja. Niistä käy ilmi, että asfalttitöissä ohikulkevan liikenteen ylinopeudet koetaan merkittäväksi vaaratekijäksi.

NCC vuokraa Espoon Hatsinanpuistossa 10 000 m2:n toimitilat ja myy noin 80 miljoonan euron kohteen Varmalle

NCC on solminut pitkän vuokrasopimuksen Trimble Solutions Corporationin kanssa 10 000 m2:n toimitiloista Espoon Hatsinanpuistoon rakennettavasta uudiskohteesta. NCC on myös allekirjoittanut Eläkeyhtiö Varman kanssa kohteen myyntiä koskevan sopimuksen.

NCC rakentaa infrastruktuurin kahteen uuteen tuulipuistoon Pohjanmaalla

NCC on saanut OX2:n Storbackenin ja Kröpulnin tuulipuistojen infrarakentamisurakan, joka on arvoltaan yli 10 miljoonaa euroa. 

Kinnaria kelpaa esitellä – koulu on Järvenpään lippulaiva

Kinnarin melkein 1 000 käyttäjän koulu on esimerkki siitä, millaisia tulevaisuuden koulut ovat niin Järvenpäässä kuin muuallakin. Oppilaskeskeisyys, vuorovaikutus ympäristön kanssa, muuntojoustavuus ja teknologia oppimisen tukena korostuu uudessa pedagogiikassa.

OP Pohjois-Savolle uusi pääkonttori – NCC kumppaniksi Kuopion kehityshankkeeseen

OP Pohjois-Savo on solminut NCC:n kanssa esisopimuksen hankkeesta, jossa Kuopion ydinkeskustan kortteliin tehdään uusi asemakaava. Tavoitteena on yhtenäistää kaupunkikuvaa sekä rakentaa OP:lle uusi kestävän kehityksen mukainen pääkonttori.

Ruoholahteen kansainvälisen tason pääkonttorialue, jossa yhdistetään ympäristö ja palvelukulttuuri täysin uudella tavalla

Deloitte tuo Suomen pääkonttorinsa ja noin 700 työntekijäänsä vuonna 2022 valmistuvaan We Land -taloon K.A. Fagerholmin aukiolle Ruoholahteen. NCC:n kehittämä We Land -konsepti nostaa Ruoholahden yhdeksi Helsingin vetovoimaisimmista alueista. Rakennukselle suunnitellaan poikkeuksellisen korkeaa BREEAM -ympäristöluokituksen Outstanding -tasoa. 

Kaupunkilaisten kynnys osallistua kaupunkikehitykseen madaltuu – We Land osallistaa ohikulkijat Ruoholahdessa

NCC tekee yhteistyötä tekoäly-yhtiö CHAOSin kanssa täyttääkseen Ruoholahden asukkaiden, alueella oleskelevien ja työskentelevien toiveet sekä rakentaakseen Helsingin kestävimmän, innovatiivisimman ja yhteisöllisimmän yrityskeskittymän – We Landin. CHAOS tukee projektia keräten suunnittelun tueksi demografiatietoja ja asukkaiden mielipiteitä.

Helsingin Rautatieaseman 4. laiturin julkisivujen kunnostustyöt kaventavat kulkuväylää 17.6. lähtien

NCC muuttaa VR:n vanhan pääkonttorin hotelliksi Rautatieasemalla. Urakkaan kuuluvat 4. laiturin julkisivun kunnostustyöt, jota varten tarvittavat rakennustelineet pystytetään laiturille 17.6. alkaen. Rakennustelineet kaventavat matkustajille varattua laiturileveyttä, mutta väylä pysyy auki koko kunnostuksen ajan.