Tuotannon sähköistys vie kohti lopputuotteen pienempiä CO2-päästöjä

NCC:n Ohkolassa valmistamalle kiviainekselle päivitetty ympäristöseloste (EPD, Environmental Product Declaration).

Ympäristöseloste  eli EPD, Environmental Product Declaration, on vapaaehtoinen, standardoitu ja kolmannen osapuolen varmentama raportti siitä, kuinka suuri ympäristövaikutus tuotteella tai palvelulla on. NCC tarjoaa asiakkailleen EPD-laskettua kiviainesta Ohkolan ja Pornaisten toimipisteiltä.

-  Ympäristöselosteet antavat mahdollisuuden kartoittaa kattavasti tuotanto- ja ympäristövaikutuksemme, jolloin voimme vaikuttaa niihin toteuttamalla toimenpiteitä, jotka vähentävät energiankäyttöä ja -kustannuksia sekä päästöjä, kertoo Jan Liimatainen, NCC Industryn kehitysjohtaja.

Juuri näin on tehty Ohkolan kiviainesalueella Mäntsälässä. Ensimmäinen EPD laadittiin vuonna 2020, jolloin NCC oli Suomessa ensimmäinen EPD-laskelmia tekevä rakentamisen kiviainestuottaja. Vuoden 2022 aikana Ohkolan tuotannossa siirryttiin sähkömurskaukseen aiemman dieselkäyttöisen laitteen sijaan. Vuoden 2023 aikana kerätystä tuotantodatasta on nyt laskettu päivitetty EPD.

- Tuotannon sähköistämisen merkitys lopputuotteen päästöihin on erittäin positiivinen. Kiviainestuotteidemme CO2-päästö jokaista tuotettua tonnia kohden on nyt keskimäärin 2,8 kg CO2e. Yleinen ilmastoselvityksissä käytetty vertailuluku Rakentamisen päästötietokanta -palvelussa on noin 7 kg CO2e/t. Karkeasti jaoteltuna sepeleiden ja kivituhkan vuosittainen CO2-päästö on sähköistämisen ansiosta pienentynyt 35 % ja kalliomurskeiden 20 %, Jan Liimatainen jatkaa.

Hiilijalanjäljen pienentäminen on koko rakennusalan yhteinen tavoite

NCC:n EPD-laskelmissa lasketaan ympäristövaikutukset kiviaineksen louhimiselle kalliosta, eri kiviainestuotteiden valmistukselle sekä varastoinnille. Kun NCC raaka-ainetuottajana on laskenut luotettavasti ja läpinäkyvästi tuotteensa EPD:n, pystyvät sidosryhmät ja asiakkaat laskemaan omalle toiminnalleen elinkaarianalyysin tai ympäristöselosteen.

Ulkoisesta logistiikasta aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi NCC toimii yhdessä kuljetusliikkeiden kanssa mm. kannustaen meno-paluukuormiin, uusiutuvien polttoaineiden käyttöön sekä tyhjäkäynnin vähentämiseen.

Valmis EPD on voimassa viisi vuotta ja se julkaistaan kansainvälisessä EPD System-rekisterissä, jossa se on julkisesti nähtävillä ja ladattavissa. Asiakirja on tuote- ja tuotantoaluekohtainen.