Toimitilarakennus OOPS AB:lle myönnettiin BREEAM Excellent -ympäristösertifikaatti

NCC:n toimitilakohde OOPS’iin valmistuneille A- ja B-rakennuksille on juuri myönnetty kansainvälinen BREEAM Excellent -ympäristösertifikaatti. Suunnittelu ja rakentaminen tehtiin alusta asti BREAAM Excellent -tason vaatimusten mukaisesti.

– BREEAM on NCC:llä vakiintunut tapa toimia yli kymmenen vuoden kokemuksella. Myönnetty sertifikaatti varmistaa, että kestävää kehitystä ja työntekijän hyvinvointia edistetään koko hankkeen ajan niin suunnittelussa, käyttöönotossa kuin käytössä vuosikymmenten yli. OOPS'in arvoista kertovat mm. parkkitalon katolle asennetut aurinkopaneelit, työpisteiden valo-ohjaus ja luonnonvalo ja sähköladattavat pyörä- sekä autopaikat. Suunnittelulähtökohtana on toiminut alueellisen luonnon monimuotoisuuden tukeminen ja vesistöjen suojelu erityisesti Monikonpuron ja puistoalueen puitteissa, listaa kohteen projektipäällikkö Markus Pahikkala NCC:ltä.

OOPS´issa BREEAM Excellent -sertifiointiin liittyvät myös esimerkiksi hyvä saavutettavuus Leppävaaran julkisen liikenteen ja pyöräilyväylien äärellä sekä energiaratkaisut ja resurssitehokkuus, kuten vedenkulutuksen seuranta. Erityishuomiota on kiinnitetty myös materiaalitehokkuuteen, kierrätettävyyteen ja tilankäytön tehostamiseen esimerkiksi yhteisen neuvottelukeskuksen muodossa.

Todistettua BREEAM-ympäristölaatua

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on alkujaan brittiläinen luokitus, joka pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon. Se kannustaa kestävään ja vastuulliseen rakentamiseen, ja järjestelmän avulla voidaan arvioida rakennusten ympäristövaikutuksia, joiden perusteella rakennukselle annetaan pisteitä. Kriteerien perusteella rakennukset jaetaan viiteen luokkaan: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding.

BREEAM-sertifionnin taustalla on BRE Group, jossa työskentelee tutkijoita, tiedemiehiä, insinöörejä ja teknisen alan asiantuntijoita. BRE on voittoa tavoitteleva organisaatio, jonka voitot sijoitetaan yleishyödyllisiin tutkimusprojekteihin tai omien tutkimustilojen parantamiseen.

Tällä hetkellä NCC kehittää ja rakentaa myös ensimmäistä toimistokohdetta, joka hakee BREEAMin korkeinta Outstanding-tasoa. Kohde on rakenteilla oleva We Land Helsingin Ruoholahdessa.

Mikä OOPS?

  • OOPS (Oasis of Professionals) on Leppävaaran Hatsinanpuistoon, Monikonpuron äärelle rakentuva alue työnteolle, kaupalle, majoittumiselle, liikunnalle, viihteelle ja elämyksille.
  • Ensimmäiset A- ja B -toimistotalot valmistuivat syksyllä 2021. Seuraavat toimistovaiheet C, D ja E ovat suunnitteilla.
  • Lukuja: 20 000 (vaiheet AB) + 16 000 (vaiheet CDE) m2 toimistotilaa, 30 000 m2 kauppaa ja elämyksiä, 11 000 m2 hotelli, ladattavia pysäköinti- ja pyöräpaikkoja

Lue lisää: https://oopsespoo.fi/

 

Lisätietoja:

Markus Pahikkala, projektipäällikkö, NCC Property Development, markus.pahikkala@ncc.fi