Yli 500 tapaturmatonta työpäivää! Saimaanportin yhtenäiskoulusta rakentuu muuntojoustava, puu- ja betonirakentamista yhdistävä hybridirakennus

NCC:n Mikkelin kaupungille rakentama Saimaanportin yhtenäiskoulu alkaa muuttaa muotoaan työmaasta yhä valmiimmaksi. Helmikuussa 2024 käyttöönotettavan rakennuksen muuntojoustaviin tiloihin tulee toimintaa aamusta iltaan. Suunnittelu- ja rakennustöitä on tehty ripeästi mutta turvallisesti, elokuussa työmaa ylitti upeat 500 tapaturmatonta työpäivää.

NCC toimii Saimaanportin yhtenäiskoulun kokonaisvastuu- eli KVR-urakoitsijana, jonka vastuulle kuuluu myös suunnittelu. Uuteen koulurakennukseen tulee perus- ja erityisopetuksen tilat 1.-9. luokille eli noin 850:lle oppilaalle ja noin 120:lle henkilökuntaan kuuluvalle. Rakennukseen sijoittuu myös liikuntapalveluita, kuten liikuntasali, kuntosali ja ulkourheilukenttiä. Iltaisin tilat toimivat nuorisopalveluiden, iltapäiväkerhon ja kansalaisopiston käytössä. Näin rakennus palvelee käyttäjiään lähes kellon ympäri.

Hanke sai rakennusluvan kesäkuussa 2022.

Hankkeen alkumetreillä edettiin nopeasti ja tehokkaasti työpajoittain, jotta saatiin tiukassa suunnitteluaikataulussa näkemys eri käyttäjäryhmien tilatoiveista, muistelee NCC:n tuotantopäällikkö Ville Kupiainen.

Hieno maamerkki Mikkeliin

Saimaanportin pääosin kaksikerroksiseen yhtenäiskouluun tulee kerrosalaa yli 12 000 neliömetriä. Suunnittelun lähtökohtana oli turvallinen, terveellinen ja luonteviin toiminnallisiin osiin jaettava rakennus, jossa on mahdollista toimia monin eri tavoin. Rakennus on erinomainen esimerkki tilojen muuntojoustavuudesta lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

Tiukan hankeaikataulun takia toteutussuunnittelu on limittynyt tiiviisti rakentamisen kanssa. Kaikilla suunnitteluratkaisuilla tähdätään siihen, että käyttäjät pystyvät täysillä keskittymään oppimiseen, opettamiseen, liikkumiseen tai vaikkapa harrastamiseen. Esimerkiksi musiikkitilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen akustiseen toimivuuteen. Pitkällä tähtäimellä tiloilla on kyky sopeutua käyttöiän aikana tapahtuviin muutoksiin, kuten toiminnallisiin, teknisiin järjestelmiin tai käyttötarkoitukseen liittyviin, Ville kertoo.

Luonto tulee sisään

Syyskuussa 2023 käynnissä ovat julkisivun puuverhoustyöt, pihatyöt sekä sisätöiden viimeistelyvaiheet. Rakennuksesta tulee puu- ja betonirakentamisen parhaita puolia hyödyntävä hybridirakennus. Tilojen suunnittelussa ja rakennuksen sijoittelussa on hyödynnetty rakennuspaikan kaunista luontoa ja lampimaisemaa. Nämä tulevat näkymään talon läpi ulottuvasta pääaulasta ja suuresta osasta muita tiloja.

Julkisivun massiiviset liimapuupilaririvistöt näkyvät hienosti kauas. Sisällä aulan puinen yleisilme liimapuisine katsomoportaineen on rakennuksen sydän. Luonto tuntuu tulevan sisälle ja melkein voisi sanoa, että tämä on yksi hienoimpia paikkoja päästä koulua rakentamaan, Ville toteaa.

Yli 500 tapaturmatonta työpäivää!

Suunnittelu- ja rakennustöitä on tehty ripeästi mutta turvallisesti. Elokuussa 2023 työmaa ylitti upeat 500 tapaturmatonta työpäivää! Kaikessa toiminnassa näkyy ennakkosuunnittelu, suunnitelmien noudattaminen ja vahva turvallisuuskulttuuri.

Jo työmaan alkumetreiltä on muodostunut hieno turvallisuuden kulttuuri, josta on pidetty onnistuneesti kiinni. Turvallisuus on meille systemaattista, jokapäiväistä tekemistä. Perusjuttuja, kuten että sovittuja turvallisuustoimenpiteitä seurataan ja valvotaan, ja mahdollisiin poikkeamiin puututaan. Uudet urakoitsijat perehdytetään yhteiseen kulttuuriin, ja tuotantopalavereissa käydään läpi omia ja urakoitsijoiden tekemiä turvallisuushavaintoja. Avoimuuteen kannustetaan ja hyvistä ideoista palkitaan. Urakoitsijat ovat myös tuoneet työmaalle uusia turvallisuusinnovaatioita, kuten vaikkapa talvisen kokeilun, jossa testattiin kulkusiltoja sääsuojan lumien pudotuksen apuna, kertoo NCC:n vastaava työnjohtaja Tuomas Varonen.

Rakennustyöt jatkuvat ja eri käyttäjäryhmien katselmukset ovat vuorossa syksyn aikana.

Työmaana olemme päässeet pitkälle turvallisesti, mutta mitään ei oteta itsestäänselvyytenä. Turvallisuus on ansaittava uudelleen joka päivä, ja työmaan henki onkin, että nyt jatketaan loppuun asti samalla asenteella, Tuomas päättää.