Auta avun saajia auttamaan itse itseään

NCC on valinnut tänä vuonna kolme järjestöä, jotka auttavat maailman köyhimpiin kuuluvia ihmisiä saamaan aikaan paremman tulevaisuuden. Näiden järjestöjen toimintatavat ovat erilaiset, mutta niille on yhteistä se, että ne auttavat avun saajia auttamaan itse itseään.

Kolme järjestöä ovat:

Mutomo-projekti

Kuva: Sten Kvarfordh - Opettaja pitää lapsille koulua Mutomossa, joka sijaitsee Itä-Kenian kuivalla alueella.

Mutomo-projekti

Mutomo sijaitsee Itä-Kenian kuivalla alueella. Moni sen 220 000 asukkaasta elää virallisen köyhyysrajan alapuolella. Hammaslääkäri Sten Kvarfordh käynnisti Mutomo-projektin vuonna 2001. Tämän hyväntekeväisyysjärjestön tavoite on edistää kestävää kehitystä parantamalla Mutomon alueella asuvien ihmisten elinehtoja.

Monet Rotary-klubit, yritykset, yksityishenkilöt ja järjestön jäsenet auttavat Mutomo-projektia tukemaan alueen asukkaita. Lahjoittajat saavat mahdollisuuden rahoittaa tiettyjä projekteja, kuten koulujen rakentamista, 4 500 naista kattavaa mikrolainaprojektia, vesiprojektia, perhesuunnittelua, lastenrahastoa ja liikuntaa. Hallintokulut ovat 1 %, ja korjaus- ja kunnossapitorahastoon siirretään 2 % projektin kustannuksista.

Insinoorit-ilman-rajoja

Kuva: Insinöörit ilman rajoja. Betoniperustus on valettu taustalla olevalle biokaasulaitteelle.

Insinöörit ilman rajoja

Insinöörit ilman rajoja -järjestö toteuttaa ja tukee projekteja, joissa tarvitaan insinööriosaamista. Projektit toteutetaan yhteistyössä paikallisten organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on löytää teknisiä ratkaisuja, jotka soveltuvat paikalliseen osaamiseen, kulttuuriin ja arvoihin.

Insinöörit ilman rajoja auttaa antamalla käyttöön tekniikkaa, joka parantaa koululaisten oppimisympäristöä ja lasten elinehtoja. Esimerkiksi maaseudulla tuotetaan energiaa auringon avulla, parannetaan ruoanvalmistuksen turvallisuutta ja laajennetaan puhtaan veden saatavuutta. Lisäksi järjestö kerää kannettavia tietokoneita kouluissa käytettäviksi sekä levittää osaamista ja toivoa tulevasta.

Hand-in-Hand

Kuva: Hand in Hand – Tieto ja koulutus elintarvikehygieniasta on keino parantaa terveyttä ja ehkäistä tautien leviämistä.

Hand in Hand

Hand in Hand kouluttaa esimerkiksi Intiassa naisia yrittäjiksi ja myöntää mikrolainoja. Itse itsensä auttamisen hengessä naiset voivat perustaa pieniä perheyrityksiä sekä parantaa omaa ja perheensä elämänlaatua pitkällä aikavälillä omin voimin. Hand in Hand -järjestön kehitystyö perustuu kouluttamiseen ja yrittäjyysvalmennukseen. Kaikkien lasten tulee voida käydä koulua työssä käynnin sijaan.

Tämä järjestö on ohjelmansa avulla saanut aikaan 2,7 miljoonaa työpaikkaa. Sadat tuhannet lapset ovat voineet lopettaa ankaran ruumiillisen työn ja käydä koulua. Tavoitteena on saada aikaan 10 miljoonaa uutta työpaikkaa, mikä parantaa 50 miljoonan ihmisen elinehtoja.